Obsah

Z domova

Po důležitých hlavních zprávách ze světa se kdysi, na přelomu 70. a 80. let 20. století, na stanici Hvězda Československého rozhlasu ozvalo přibližně následující: „A nyní zprávy z domova. Moskva: ...“. Tak takhle to tedy rozhodně nemyslíme a obracíme náš pohled skutečně zase jednou k dění v naší České republice, byť by teroristický útok v Berlíně nebo zastřelený velvyslanec Ruské Federace v Turecku sváděli k něčemu jinému.

Číst dál...

Domácí hospodářská zvířata a vyhlídky outsiderů

Česká společnost prožívá pozoruhodné déjà vu… Podle práva a přímým hlasováním občanů zvolený český prezident je těmi, kdo ho nemají v oblibě, urážlivě „titulován“ coby hospodářské zvíře případně pochutina z něho připravovaná. A to nejen v soukromí, nebo v kavárnách, ale i v širším veřejném prostoru. Skupina původně šedesáti poslanců stran ČSSD, ANO, KSČM a Úsvit na to reagovala návrhem na obnovení zákona, který má hlavu českého státu, dnes i v dobách příštích, před urážkami nespokojených občanů ochránit.

Číst dál...

Mezinárodní volný obchod – jak kdy a jak s kým

K textu Petra Fialy „Trumpovo kyvadlo“ (Týdeník Echo, číslo 48, 2. prosince 2016) mám tři poznámky: globalisace není doba ledová, zahraniční vlastník je také vlastník a nevylévejme s vaničkou i dítě.

Číst dál...

Zákaz prodeje o svátcích

Obrovsky silná lobby velkých obchodních řetězců nevzdala válku se zákonodárnými sbory ve věci zákazu prodeje zboží v obchodech, jejichž prodejní plocha přesáhne zákonem stanovenou mez. Na základě zavádějících a sporných argumentů přesvědčila část senátorů k tomu, aby navrhli takové změny platného zákona, které by prakticky vyústily ve faktickou likvidaci záměru, kvůli kterému byl přijat.

Číst dál...

Úcta k vrchnosti a demokracie

Křesťanství – na rozdíl od fundamentalistického islámu – počítá s vývojem společnosti. Umožňují to mimo jiné Ježíšova slova z Kázání na hoře („Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům … Já vám však pravím…“). Ježíš nám dává nové přikázání, abychom se milovali vespolek, a tím překonává staré přikázání, abychom milovali svého bližního jako sebe sama. Překonává, ale neruší. I dnes platí, že máme milovat svého bližního, a že potřebujeme také milovat sebe sama. Ježíš sám říkal, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Proto Starý zákon zůstává v platnosti, nicméně klíčem k porozumění a aplikaci Starého zákona je nám Ježíš Kristus.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.