Obsah

Vůle Boží versus vůle lidu

V názvu křesťanské demokracie se připomíná křesťanství a demokracie. Křesťanství nedává v každé situaci přímý návod, jak se má křesťanský politik chovat. Nezřídka se ale vyskytují situace, kdy ho dává jednoznačně. Křesťanství v názvu má znamenat, že křesťanský demokrat v takových situacích prosazuje Boží vůli a pro tento postoj získává lidi. Demokracie v názvu znamená obyčejný fakt, že věci budou takové, jak o nich rozhodnou lidé ve volbách. A ti většinou Boží řády nerespektují. Tedy věci je třeba prosazovat tak, jak je chce Bůh. Budou takové, jak rozhodnou lidé.

Číst dál...

Lvi už přicházejí

Lidé mého věku většinu svého života prožili v komunismu. Málo jsme však vnímali, že jeho ideje měly velkou podporu i na Západě, i když tam nikdy nepřevládly tak jako u nás. Sympatie ke komunismu byly založeny na vzpouře vůči křesťanství a jeho morálce. Když komunismus padl, lidé na Západě, kteří s ním sympatizovali, hledali nové způsoby vzpoury proti biblickému učení,“ píše Vladimír Palko v úvodu své knihy Levy prichádzajú. Právě tato nová vzpoura, nebo přesněji stará vzpoura v novém kabátě, její strategie a cíle, její přední protagonisté i místa bojů, to vše je hlavním námětem knihy. Palko obšírně dokazuje, že soudobý levicový liberalizmus má skutečně marxistické kořeny a jeho představitele označuje za Leninovy bratrance. Píše o „antropologické revoluci“, neboť předmětem zápasu se stává chápání člověka – kým je a kým být má, proč je zde.

Číst dál...

Lidská práva jako obušek

Palko ilustruje „revoluční“ posun, k němuž došlo během posledních 50 let, na příkladu řady mezinárodních nevládních organizací a institucí. Amnesty International, která kdysi bývala výraznou pomocí v boji za práva obětí komunismu, se v posledních letech stává jedním z nejbřitších nástrojů globalizované antropologické revoluce.

Číst dál...

KDU-ČSL na svého Palka stále čeká

Rozdíl mezi slovenskou KDH a zdejší KDU-ČSL je nejzřetelněji vidět na vztahu k EU. Zatímco Palko nešetří kritikou na adresu bruselské byrokracie, která je častokrát zcela nepokrytě ve vleku radikálních protikřesťanských předsudků, zdá se, že naši lidovci mají takové prozření teprve před sebou.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.