Obsah

Východ

Toto téma měsíce je souborem článků na téma Putinova Ruska a související teorie (pokračování debaty o tom, zda je pan Putin konzervativcem, resp. zda je na místě se dnešního Ruska obávat...) i praxe (dění na Ukrajině). Dva texty přitom reflektují seminář uspořádaný pod názvem „Máme se bát Ruska?“ Občanským institutem, CEVRO institutem a Klubem na obranu demokracie, dva se věnují přímo Ukrajině a dva jsou spíše součástí zmíněné diskuse o páně Putinově konzervatismu.

Máme na Ukrajině obávat scénáře podobného rozpadu Jugoslávie? Pro hovoří jasné rozdíly západní a východní části země – resp. těch částí ukrajinské společnosti, které tam žijí, včetně regionů (nikoli zanedbatelných), které v minulosti byly tradičně součástí jiných států (Ruska, Polska). Proti mluví zejména to, že Ukrajinci jsou jedním národem. A ještě jinou věcí je, jak máme číst prohlášení horlivě potvrzující územní celistvost Ukrajiny... je k nim důvod? Nebo jde ze strany pana Putina o výraz přesvědčení, že dokáže v moskevské sféře vlivu udržet celou Ukrajinu? A, analogicky, domnívají se západní státníci, že celá Ukrajina udělá krok směrem od Kremlu? Do toho vstupují otázky jako jsou energie a enegrovody, ochota EU (byť třeba nyní jen teoretická, za docela dost let...) vůbec někdy otevřít svůj pracovní trh bezmála padesáti milionům Ukrajinců...

To jsou sice velmi závažné, ale přece jen jednotlivosti. Pokusme se podívat na celou věc globálně. Západ je v krizi. Tou nejvážnější je krize hodnotová a jejím nejviditelnějším projevem je demografická imploze. Pokud nechceme, aby přes hlavy našich bezprostředních sousedů, tedy nám kulturně nejbližších národů, zaplavila naše území početná a nám kulturně zcela cizí společenstva (a vzala nám tím čas na hodnotovou resuscitaci), musíme patrně připustit vedle imploze demografické i tu geografickou... prostě vtáhnout ty periferie Západu, které k tomu budou ochotné, do našeho prostoru. Jinými slovy a prostě řečeno: daleko raději padesát milionů Ukrajinců, než podobný počet muslimů ze severní Afriky... Proto si nemysleme, že jen Ukrajina potřebuje Západ – a uvědomme si, že za stávající situace mohou v dlouhodobé perspektivě Ukrajinci velmi pomoci Západu. A podle toho se ptejme, co dnes můžeme pro tyto lidi i jejich zemi udělat.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.