Obsah

Mobilizace pro 3. světovou

„Žárlivé a netolerantní oko Kremlu konec konců rozlišuje pouze vazaly a nepřátele; sousedi Ruska se musejí smířit se skutečností, že pokud nechtějí být jedněmi, budou těmi druhými.“ (George F. Kennan)

Tuto řadu komentářů jsem začal 20. ledna, pod titulem „Předpověď 3. světové války“. V tom prvním díle jsem referoval o skupině známých ruských astrologů, šamanů a parapsychologů, kteří předpovídali začátek 3. světové války na březen 2014. A už je to tady, počátek vážné krize, která by do světové války mohla snadno vyústit. Jeden ze čtenářů tohoto blogu nedávno poznamenal, že „buď Moskvě věc uniká, nebo má Moskva v zásobě rovnou mnohem větší plány“.

Ano, věci Rusku unikají a na skladě jsou větší plány. Je to zřejmé z ruské vojenské invaze na Krym. Navíc, proč vlastně by se Kreml měl strachovat projevit otevřeně násilí vůči nevinným lidem? Vojenská rovnováha se už posunula ve prospěch Ruska, neboť na Dálném východě se Čína chystá válčit s Japonskem. Po pravdě řečeno, naše vojenská připravenost není taková, jaká by měla být (viz Bill Gertz: End of Americal Military Dominance: Hagel announces steep U.S. defense cuts in aircraft, ships, troops, weapons /Konec vojenské převahy: Hagel ohlašuje razantní obranné škrty US rozpočtu pro letectví, námořnictvo, pěchotu i výzbroj/, The Washington Free Beacon, 25.2.2014 *)).

Posledních dvanáct let Amerika vede válku proti terorismu. Byli jsme odvedeni a nasměrováni od původního cíle. Naše vojenská politika se odchýlila od připravenosti proti klíčovému protivníku a jsme nepřipraveni. Navíc, která evropská země je připravena bojovat proti Rusku? Jen Ukrajina, ta je ale v beznadějně slabší pozici.

Známý přeběhlík od KGB, Anatolij Golicyn, varoval v roce 1984 před dlouhodobou strategií Moskvy následujícím odstavcem: „Dialektika této (kremelské) ofenzívy spočívá ve vypočítavém přechodu od staré a diskreditované sovětské praxe k novějšímu ‘liberalizovanému’ modelu se sociálně demokratickou fasádou, za účelem uskutečnění strategie komunistických plánovačů vytvořit jednotnou Evropu. Zpočátku by zavedli variantu československé ‘demokratizace’ z roku 1968 (míněno v SSSR, což byla pak vlastně perestrojka – pozn. red.). V další etapě přejdou k variantě československého převratu z roku 1948 (míněno až v tzv. ´společném evropském domě´ – pozn. red.).“ (str. 349, Nové lži namísto starých).

Vypadá to, že že se blížíme k té druhé etapě. Moskevští stratégové vědí, že revolta na Ukrajině se musí potlačit, ať si o tom svět myslí cokoliv. Věří, že mocenská rovnováha se posunula a že mohou jednat beztrestně. Samozřejmě se obávají, že by mohlo dojít k „velkému rozuzlení“ o jejich strategii, nebudou-li tvrdě tlačit na Kyjev. Bez ohledu na ruskou propagandu ti, kteří tvrdí, že Západ stojí za ukrajinským hutím za svobodu, neznají Západ a neznají ani Ukrajinu. Takové nedorozumění, nejhorší ze všech, umenšuje odvahu a politickou aktivitu ukrajinských patriotů. Ti nejlepší z nich chápou, že na Ukrajině nemůže být úplná svoboda bez svobody v Rusku.

Takže skutečný boj je politický. Skutečný boj se vede o srdce Ruska. Zločinci vládnoucí Rusku se drží při životě zabíjením a vraždami. Moc ztratí jen tehdy, když ruský lid zcela procitne. Alexandr Solženicyn kdysi řekl, že cesta vraždy je cestou lži. A dnes vidíme vrahy v akci a jsme účastni přehlídky lží. Všímejme si, zda západní média nezačínají vlasteneckou věc Ukrajinců spojovat s antisemitismem. To je rétorika země, která se chystá zlomit Ukrajinu.

Ano, nebezpečí války vzrůstá. Podle ukrajinských představitelů ruské jednotky okupují Krym. Titulek ve Fox News zní: Ukrajina obviňuje Rusko z „vojenské invaze“ poté, co nějací ozbrojenci obsadili letiště. Ačkoli ruské úřady, jsou-li tázány ohledně této invaze, to popírají nebo nekomentují, ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov veřejně prohlásil, že to „může popsat jen jako vojenskou invazi a okupaci“. A CNN to pod titulkem „Po ruském vyhlášení války Ukrajina mobilizuje armádu“ upřesňuje takto: „Kyjev mobilizuje a povolává zálohy za rychle eskalující krize, která vyvolává obavy z konfliktu.“

Zatím se ruská 20. a 48. armáda připravují na vpád do východní Ukrajiny. Současně americký ministr zahraničí John Kerry míří do Kyjeva a tvrdí, že několik zahraničních mocností zvažuje ekonomické sankce vůči Rusku. Jak říká Kerry, „všechny tyto země, každá jednotlivě, jsou připraveny v odpověď na tuto invazi s maximálním důrazem zatlačit Rusko do izolace. Jsou připraveny zavést sankce, jsou připraveny izolovat Rusko ekonomicky.“

Ale nespěchejme. Je nutné vzít v úvahu řadu karet, které má Rusko ve hře: jednotky USA v Afghánistánu jsou v zásobování závislé na ruské podpoře. Zimní vytápění v Německu je závislé na ruském zemním plynu. Sankce by nejspíš nebyly praktické. A pak je tady čínská fronta. Pavel Popov, náměstek ruského ministra obrany, v lednu varoval, že „scházejí jen týdny“ do americko-čínsko-japonské války.

Nedá se vyloučit masívní a koordinovaný útok Ruska a Číny, ani eskalace šedého teroru s jaderným útokem na New York. Předzvěstí může být jakýkoli počet kroků. Je nesnadné říci přesně, jak se to sběhne.

Skončím citací majora KGB Golicyna: „Komunističtí stratégové mohou být zanedlouho přesvědčeni, že se (mocenská) rovnováha  převážila nezvratně v jejich prospěch. V takovém případě by se mohli docela dobře rozhodnout pro čínsko-sovětské ‘usmíření’. ‘Strategie nůžek’ (tj. rozdělování nepřátelského tábora zdánlivě protiběžnými silami; viz též Jiří Síto: Ruský medvěd ani čínský drak nespí, KONZERVATIVNÍ LISTY 11/2011, – pozn. red.) by pak ustoupila strategii ‘jedné sevřené pěsti’. V tomto bodě by posun politické a vojenské rovnováhy byl jasně zřetelný všem.“ (str. 346)

Publikováno 3. března 2014, převzato z blogu autora. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

*) Bill Gertz, autor knihy Betrayl, How the Clinton Adminstration Underminded American Secutiry, Regnery, 1999 (česky Zrada, Ideál, 2007), viz též Jan Kubalčík: Tak trochu jiný pentagon, KONZERVATIVNÍ LISTY 07/2011 – pozn. red.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.