Obsah

Dopis premiérovi

Vážený pane premiére,

události, spojené jak s reagováním části veřejnosti na ruskou agresi proti Ukrajině, tak na průjezd kolony s americkými vojáky Českou republikou, ukazují na to, že nejenže zde působí ruská propaganda, ale nabádání k napadání amerických vojáků více než jasně ukazuje na nepřátelské akce ruské Páté kolony u nás proti bezpečnostním zájmům České republiky.

Obracím se proto na Vás takto veřejně, pane premiére, s žádostí, abyste neprodleně vystoupil ve veřejnoprávních médiích s rozhodným prohlášením, že vláda ČR nebude tolerovat protiamerické akce, spojené s kolonou amerických vojáků, a že blokování kolony nebo útok na ni bude považován za trestný čin a jeho účastníci budou zadrženi a postaveni před soud v souladu s platnými zákony. Dále Vás žádám, abyste v duchu závěrů jednání představitelů států Evropské unie, jehož jste se minulý týden v Bruselu zúčastnil, inicioval okamžité kroky k zastavení ruské protizápadní propagandy u nás. V neposlední řadě se na Vás obracím se žádostí, aby byla zakázána činnost ruských spolků, které na našem území vyvíjejí nepřátelskou činnost proti nám a našim spojencům, a ruští občané, dopouštějící se této činnosti, byli vyhoštěni a jejich spolupracovníci z řad našich občanů byli potrestáni. Věřím, že pro to má vláda dostatek podkladů od našich tajných služeb a že bude konečně konat. Doufám také, že Vaše vláda bere velmi vážně slova náčelníka Generálního štábu generála Pavla, že jsme ve válce s Ruskem, byť hybridní, a že se tedy jakákoliv kolaborace s ním dá považovat za vlastizradu.

Děkuju Vám,

Martin Rejman,
občan

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.