Obsah

Sobotka = více demokracie než Hašek?

Znamená zvolení Bohuslava Sobotky předsedou ČSSD dobré znamení pro vývoj demokracie v Čechách? Mohou pravicoví voliči jásat? Odpověď je jednoduchá: stačí se podívat na programovou profilaci obou kandidátů.

Dvě vize

Před brněnským sjezdem stála ČSSD na rozcestí – dva podobně silní kandidáti předkládali dvě verze, jak se strana může profilovat. Jaké byly?

Bohuslav Sobotka směřuje stranu, stejně jako Jiří Paroubek, k zazšímu konci levicového pojetí politiky – tedy: více doleva. Chce být silnou a kritickou opozicí pravostředové vládě.

Michal Hašek ve své vizi „chce jednou nohou zůstat stát (na levé straně) a druhou se rozkročit do středu“, časem vytvářet koalici se středovými stra-nami (přeloženo – další vláda by se skládala z ČSSD a VV).

Topolánkovštění prostoru

Co by to však znamenalo? Vzpomeňme vývoj na opačném konci politického spektra, jež nám může pomoci předpokládat vývoj na levici. Mirek Topolánek v posledních letech směroval ODS více do středu, díky čemuž se od něj začali odvracet tradiční voliči, které strana měla od svého zrodu. Jelikož Topolánek víceméně programově opustil standardní pole vlivu ODS, vznikl prázdný prostor. (K dalším faktorům jistě patří viditelnější propojení strany s kmotry.) V tomto prostoru se objevila TOP 09, jejíž voliči jsou převážně bývalí voliči ODS. Co to znamená pro Haška?

Pokud by Hašek zvítězil (a nechybělo k tomu mnoho), ČSSD by čekal podobný vývoj. Snaha o útok na politický střed, programové přiblížení se k VV. Tím by se v levé části spektra uvolnilo místo, kde by zbylo značné množství tradičních voličů ČSSD. Ti nezmizí, ani se hromadně nepřesunou podle přání Haška ke středu. Jejich životní hodnoty a politické postoje se zásadně nezmění jen proto, že pro Haška zdvihlo ruku 290 delegátů sjezdu.

Tito voliči by logicky inklinovali ke KSČM. Pravděpodobně ne všichni, ale i při částečném vyklizení části politického spektra by jim KSČM byla programově nejblíže. Preference KSČM by po Haškově zvolení znatelně vzrostly.

Schizofrenie zákazů

Do ještě nepřijatelnější situace pro demokraticky smýšlející občany bychom se mohli dostat při kombinaci: Hašek předsedou ČSSD + KSČM zákonem zakázána (jak žádají pravicové strany). Prakticky (Hašek) a legálně (KSČM by zmizela) by tak v České republice přestala existovat levice.

Co by to znamenalo? Dala by se téměř jistě předpokládat transformace KSČM do jiného uskupení s odlišným jménem (nelze nepřipomenout nabízející se analogii: DS – Dělnická strana a DSSS – Dělnická strana sociální spravedlnosti), čímž by bylo umožněno intenzivní vyluxování středo-levicového a krajně-levicového prostoru, který by po Haškově tahu zbyl nepokryt. Pro historicky a emočně ovlivněné (osobním zkušeností či jiným důvodem odporu ke KSČM) levicové voliče by totiž KSČM ztratila onen červený hadr („Komunistická“ v názvu). Vždyť kterého levicového voliče by nelákala nová strana - například Strana sociální soudržnosti (exKSČM)? Že jsou v ní komunisté? „A v ČSSD nejsou?“

Aktuální scénář

Zvolení Sobotky a tedy i jeho vize přináší značnou stabilitu, která se mi sice jako pravicovému voliči nezamlouvá (zásadně nesouhlasím s jeho programem), ale pro demokratický systém je to stěžejní krok. Sobotka uvolní prostor ve středu, který vyluxují VV, pokud se nestihnou z vlastních chyb rozpadnout. Jeho tah doleva ovšem bude ubírat voliče KSČM, což vidím jako pro systém jednoznačně pozitivní. Sobotka chce být silným a hlasitým kritikem vlády, její přímou opozicí. Rizikem může být, pokud se Sobotka začne přibližovat dohodám s komunisty.

Co se stane, pokud bude KSČM zakázána? Za předsednictví Sobotky dojde k ještě většímu rozmachu ČSSD, která získá neskalní voliče KSČM.

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.