Obsah

Dohlédněme na svá zastupitelstva

Za jedno z velkých témat komunální politiky považuji fatální neúčast veřejnosti. Aktivity kolem voleb záhy uvadnou a chod obce plyne nadále v péči zvolené radniční koalice mnohdy bez kontroly a zpětné vazby vůči občanům.

Slýcháváme, že nadpoloviční většiny na radnicích se cítí tak silné, že o oponentních názorech ani neuvažují, v hlasování je prostě převálcují a rozhodnutí přijímají, aniž by se opozičními alternativami zabývaly. Problémy nastávají, pokud se např. jedná o obecní majetek a o strategická rozhodnutí o využití území. Zájmové skupiny v oblasti nakládání s obecním majetkem, jak praví rčení „kapři si sami rybník nevypustí“, své pozice samy neoslabí. V oblasti územního plánování snahy jednotlivců o výhled „za horizont“ neobstojí v konfrontaci se zprůměrovaným krátkodobým názorem většiny.

Říkává se, že když voliči s vedením radnice nesouhlasí, mohou si příště vybrat samosprávu jinou. Háček je v tom, že informace o obecním dění jsou zprostředkovávány místní „vládnoucí“ většinou, která obraz o sobě vytváří takový, jaký potřebuje. Problémové záležitosti se nezveřejňují a pokud občané aktivně nevyužívají svého práva účastnit se jednání a vyjadřovat se k tomu, co tam vidí a slyší, tak se o valné většině věcí vůbec nedozví.

Ptal jsem se několika přátel na důvody jejich neúčasti při jednání samosprávy a obdržel jsem následující typy odpovědí: „Nenapadlo mne to“, „Zastupitelům důvěřuji“, „Chybí čas“, „Není to k ničemu, protože stejně na připomínky neberou ohled“. A tak bez povšimnutí procházejí věci, které by veřejnost nejspíš často nepřipustila, kdyby o nich věděla – tu změna v územním plánu, tu zakázka bez výběrového řízení, tu ukončení stavební uzávěry bez regulace území. Občané se probudí až teprve tehdy, když se začne kácet, vyjedou bagry a všechna rozhodnutí jsou v právní moci. Nedá se pak zpravidla už nic změnit, jen se spokojit s vy-světlením, že „to“ jinak nešlo, nebo že „to“ rozhodl někdo jiný. Jakoby „to“ přišlo nějak „samo od sebe“ a nejednalo o dlouhodobé procesy často s ně-kolikaletou přípravou.

Důvody, které k takovým situacím vedou, mají společný jmenovatel: malá priorita, kterou účasti na místní správě dáváme. Jednodušeji řešeno: Nezajímá nás to, je nám to jedno. Přitom se často rozhoduje o věcech, které se nás bezprostředně dotýkají!

Změňme tento žalostný stav a udělejme si čas poskytnout našim zastupitelům odezvu na jejich působení. Podpořme je v jejich dobrých počinech, kontrolujme je, jaká stanoviska prosazují, jak hájí naše zájmy, jak hlasují. Ptejme se, proč právě tak a sdělujme jim své názory. Ptejme se obecní rady na důvody jejího rozhodování; poděkujme za rozhodnutí dobré a pokud zjistíme rozhodnutí, které považujeme za nesprávné, chtějme vysvětlení a žádejme nápravu. Není to promarněný čas! Těm, kteří do lavic zastupitelů usedli, to častokrát skutečně pomůže. A navíc budeme lépe vědět, koho příště ano a koho příště už ne.

Autor je členem Zastupitelstva městské části Praha Dolní Počernice

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.