Obsah

Barrosova výzva k federaci s odstupem

Na úvod dalšího článku, věnovaného Evropské unii, se musím čtenářům omluvit. Před měsícem jsem v článku „Zákaz žárovek a zákaz kouření" napsal, že nařízení o zákazu prodeje klasických žárovek nebylo přijato demokraticky, protože se o něm nehlasovalo ani v našem, ani v evropském parlamentu. Jeden z pozorných čtenářů, nadto znalý věci, mě upozornil na směrnici Evropského parlamentu, schválenou již před šesti lety, která de facto obsahuje implicitně zákaz prodeje klasických žárovek. Problém vidím mimo jiné v tom, že v celé směrnici se jedinkrát nevyskytuje slovo žárovka; žárovky jsou „postaveny mimo zákon" implicitně, jakožto spotřebiče s malou výkonností. O tom, co se děje teď, bylo tedy rozhodnuto již před lety. Řeč oné směrnice je velmi právnická; nejsem si jist, zda všichni poslanci, kteří ji před lety schvalovali, skutečně věděli, co činí. Podobně jsem byl upozorněn na to, že nyní i naším parlamentem schválená směrnice, nařizující vybavení domů „energetickými štítky“, byla na evropské úrovni schválena již dávno a našim zákonodárcům nezbylo, než ji i za cenu přehlasování prezidentova veta schválit, protože jinak by náš stát platil vysoké pokuty.

Číst dál...

Zrušme dotace

Dotace. Kouzelné, téměř všude a u každého oblíbené slůvko. Něco si pořídíme, a přitom to nezaplatíme ze svého. Přitom již sama podstata zavání pokřivováním charakteru: snaha získat něco z cizích kapes.

Číst dál...

Volební systém ex machina

Jedním z nejfrekventovanějších slov, která jsou v souvislosti s naší současnou politickou scénou pronášena, je „nespokojenost“. A není pochyb, že realitu popisuje celkem vhodně. Typickými projevy tohoto stavu je např. iniciativa „Vyměňte politiky“ nebo výzva „Přímá volba poslanců“, snažící se dosáhnout nikoli pouze kosmetické výměny politických elit. Jsem přesvědčen, že tato snaha je nesena převážně správnými motivy. Jenže, v případě volání po většinovém systému jde z tohoto pohledu o zcela kontraproduktivní „řešení“.

Číst dál...

Osvědčené hodnoty do českých škol

Můj osobní příběh ukazuje něco, co platí obecně pro životy i dnešních mladých lidí: jsou na rozcestí, podobně jako vlak, který hledá směr. Pokud se pro jejich budoucí život má stát něco zásadního, toto je ta pravá chvíle. Výhybky se nastavují, když se vlak rozjíždí. Malý kus železa přesměruje rozjíždějící se kolos na další kolej. Chvíli jede zdánlivě stejným směrem, ale pak s údivem spatříte, že míří úplně jinam.

Číst dál...

Dokonalé nepřítelem lepšího

Úsloví v nadpise lze vykládat dvojím způsobem. Prvním výkladem je, že touha po dokonalém a přesvědčení, že jej lze teď a tady dosáhnout, zapříčiní snahu změnit nevyhovující stav radikálně a rychle, zkrátka revolučně. Revoluce však téměř vždy zrodí ještě horší poměry, než byly ty původní, právem kritizované. Druhou možností je pak touha po dokonalém a správná úvaha, že dokonalosti tady a teď v plnosti dosáhnout nelze, ústící však v nesprávnou resignaci na jakékoli zlepšení, neboť nelze-li přece dosáhnout dokonalého, nemá cenu se snažit o lepší. Výsledkem je stagnace.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.