Obsah

Muziku si vybírá ten, kdo ji platí

V Rusku byl schválen zákon o neziskových organizacích (NGO). Podle něj se musí každá NGO v Rusku, která dostává peníze z ciziny, registrovat jako „zahraniční agent“ (kromě toho je takovým NGO slibována nutnost častějšího předkládání vyúčtování a vyšší frekvence kontrol...). V okamžiku psaní tohoto textu zákon schválila jen dolní komora ruského parlamentu, přičemž souhlas horní komory se očekává během několika dnů a je považován za formalitu.

Číst dál...

Vatikán: Rodiče mají právo na domácí vzdělávání

Delegace Svatého stolce u OSN uvedla v prohlášení z 24. dubna, že rodiče mají právo na domácí vzdělávání svých dětí. Prohlášení zdůrazňuje, že rodina je základní jednotkou společnosti a že lidský život musí být ochraňován od početí do přirozené smrti. S ohledem na vyskytující se trend snižovat úlohu rodičů při výchově dětí ve prospěch výchovy státní, cituje prohlášení ze Všeobecné deklarace lidských práv, že "rodiče mají přednostní právo si zvolit druh vzdělání, které má být poskytnuto jejich dětem" (čl. 26,3) a z Úmluvy o právech dítěte, že rodiče mají "prvotní odpovědnost za výchovu a rozvoj dítěte" (čl. 18,1). Stát má odpovědnost, aby zajistil poskytování vzdělávacích služeb. Vzdělávat děti je základním právem rodičů, náboženských institucí a místních společenství. "Stát má respektovat volbu rodičů ohledně jejich dětí a zdržet se pokusů o ideologickou indoktrinaci. Jak stanoví mezinárodní právo, od států je požadováno, aby respektovaly svobodu rodičů vybrat si pro své děti i  jiné školy než ty zřízené státní mocí, aby zajistili náboženskou a mravní výchovu svých dětí v souladu se svým přesvědčením. Stejně tak mají právo činit soudy o morálních otázkách, týkajících se jejich dětí. Křesťanské školy pomáhají rodičům, kteří mají právo a povinnost si zvolit školu nebo domácí vyučování a kteří musí mít svobodu tak činit, jež musí být respektována a usnadňována státem."

Číst dál...

KDU-ČSL na svého Palka stále čeká

Rozdíl mezi slovenskou KDH a zdejší KDU-ČSL je nejzřetelněji vidět na vztahu k EU. Zatímco Palko nešetří kritikou na adresu bruselské byrokracie, která je častokrát zcela nepokrytě ve vleku radikálních protikřesťanských předsudků, zdá se, že naši lidovci mají takové prozření teprve před sebou.

Číst dál...

Není rodina jako rodina

Když lépe propojíme profesní a soukromý život, bude to krok ke zpružnění, vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Drábek (TOP09) svůj nejnovější sociální experiment. Ministr chce rodičům umožnit odpis z daní za to, že pošlou malé dítě do školky a vrátí se do práce. Stát prý na tom vydělá, protože na výběru daní a ušetřených dávkách získá více, než do věci vloží...

Číst dál...

Koho volí lid?

David Rath, jehož kauzu prožíváme, „neujel“ nějak náhodou. Jeho morální vlastnosti byly veřejnosti známé. Nebyl to žádný dokonalý pokrytec. Všichni znali jeho chování, jeho banality, jeho nenávistné řeči, nemorální intriky a celou neuvěřitelně vulgární mediální konstrukci, založenou nikoliv na presentaci myšlenek, ale na dehonestaci oponentů. Rath téměř nikdy neměl proti sobě někoho horšího, než byl sám. Pokud zvítězil, potom jen hulvátstvím. Proč mu lidé dali hlasy?

Číst dál...

Sledujte:



Copyright © 2014. All Rights Reserved.