Obsah

Veřejný statek aneb malý výlet do historie pozemkových knih

V katastrech všech obcí odedávna existovaly (a dosud existují) pozemky i jiné nemovitosti, které užívali všichni občané. Nikdo nebyl z jejich užívání vyloučen, nikomu nebyla vymezena míra jejich užívání, ani platba za toto užívání, protože to nebylo prakticky, tedy rozumně možné. Tento „Veřejný statek“ byl osvobozen od daně a byl neprodejný. Patřila sem neplodná půda, rybníky bez užitku, mokřiska, průhony k pastvinám a k lesům, koryta řek i drobných vodotečí, silnice, veřejné cesty (vesměs hlavní polní cesty) – ale také náměstí, návsi, státní dráhy a kanály, kostely, kaple, hřbitovy, budovy sloužící státu, obecné školy i veřejné vzdělávací ústavy. Jasnou definici „Veřejného statku“ obsahuje už všeobecný zákoník občanský vyhlášený 1.6.1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s platností pro všechny země rakouského císařství, vyjímaje země koruny uherské. Pro české země platil, mnohokrát novelizovaný, až do 31.12.1950.

Číst dál...

Konzervativci si musejí vyjasnit si, čí zájmy chtějí hájit

„Hájí-li křesťanský politik své souvěrce a jim podobné, znamená to, že stojí na straně skupin s nižším příjmem a nižším vzděláním. Zájmy pražského profesora religionistiky a drobného vesnického řemeslníka rovněž nemohou být stejné“, napsal Petr Hampl v předloňské polemice na téma Konzervativci, jak dál? (KL 09/2010).

Číst dál...

Husa potrefená

Dobrá, tak si tedy, coby potrefená husa, pěkně zakejhám. Odmítám se totiž připojit k „nacionalistickému“ odboji a k tomu „liberálně ekonomickému“ bych se snad i připojil rád, ale mám za to, že bez vyjasnění, ke komu/čemu, proč a jak, to půjde jen stěží. A právě všem nám takto obezřetným a na definicích lpějícím konzervativcům to Petr Hampl pěkně natřel: s levicovými intelektuály splynete!

Číst dál...

Adrenalin

„Je tady volno, jo?“ řekl a nevyčkav mé odpovědi, přisedl si. „Jo, pivo,“ řekl číšníkovi a převzal půllitr. „Tak co?“ obrátil se na mě.

Číst dál...

Kudy z toho ven?

Tak máme u nás opět vězně svědomí. Nebo to tak aspoň vypadá poté, co současná  politická  koruptokracie  opět  zazářila  ve  dvou  téměř  neuvěřitel ných kauzách. Absurdní je nejen věcná podstata souzených trestných činů, ale i samotný průběh a kontext obou procesů.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.