Obsah

Roků, co jsem byl vězněn, je škoda

Vladimír Hučín kvůli svému boji proti totalitě skončil za minulého režimu několikrát ve vězení, po revoluci se tam ale ocitl opět. Deset let byl důstojníkem BIS, kde se věnoval problematice extremismu, avšak musel odejít. V listopadu 2005 byl soudem zproštěn ve všech bodech obžaloby. Opakovaně upozorňuje na nebezpečí vlivu extrémní levice v naší zemi a usiluje o pozastavení činnosti KSČM. Na otázku, kde bere sílu k neustálým bojům s nespravedlnostmi, odpovídá, že jde o motivaci, ale že někdy nic jiného nezbývá, neboť není ani kam ustupovat. V rozhovoru s Evou Rokytovou prozradil i něco ze svého soukromí...

Číst dál...

Nařídit morálku

Paul Copan v oponuje myšlence „Morálku nelze nařídit zákonem.“. Já bych takovou polemiku radil rozdělit, nejprve hovořit o tom, zda lze morálku vtělit do zákona (a do jaké míry je takové vtělení správné či žádoucí) a teprve poté se zabývat tím, zda ji lze (účinně) nařídit.

Číst dál...

Binec na poště

Dva kamarádi sedí v baru a jeden nadměrně pije... Druhý se ptá na důvod a dostane se mu odpovědi: „Byl jsem na týdenním školení. Ve středu nám řekli ‘Podívejte se, pátky už stejně na takových akcích nestojí za nic, dohodněme se, že školení ukončíme ve čtvrtek v poledne a můžete jet domů.’ A tak jsem šel na poštu a poslal ženě telegram: ‘Prijedu ve ctvrtek.’... nějak mi to nedalo a poslal jsem ještě jeden: ‘Prijedu ve ctvrtek.’. Pak se vrátím domů a najdu manželku v posteli s cizím chlapem – no není ona běhna?“. Po krátkém zamyšlení se dostaví reakce: „No... ale třeba je to jenom binec na poště...“.

Číst dál...

Dohlédněme na svá zastupitelstva

Za jedno z velkých témat komunální politiky považuji fatální neúčast veřejnosti. Aktivity kolem voleb záhy uvadnou a chod obce plyne nadále v péči zvolené radniční koalice mnohdy bez kontroly a zpětné vazby vůči občanům.

Číst dál...

Nedělní argument

V Bruselu byla v polovině června založena Evropská aliance pro neděli. Chce mimo jiné usilovat o omezení nebo i zákaz nedělního prodeje. Důvody, které ve prospěch takového kroku uvádí, jsou jistě hodné pozornosti: má to být čas pro rodinu, čas „být spolu“ rodičů a dětí a manželů navzájem. Rodina je vskutku místem, kde se s největší pravděpodobností stanou z dětí dospělí rozlišující ctnosti od neřestí a (tedy) řádní občané – jak však tuto jedinečnou roli může rodina plnit, když jí veškerý společně trávený čas, který je k tomu pochopitelně nezbytný, sebereme? Není tedy pochyb, že motivace je veskrze pozitivní. Nejedna cesta do pekel však bývá dlážděna dobrými úmysly. Domnívám se, že jeden z nejpádnějších argumentů proti by bylo možné formulovat asi takto: jestliže omezíme či zakážeme nedělní prodej, pak pochopitelně zaměstnavatel bude muset snížit početní stavy personálu (prý až o 10%), protože pro něj v dosavadním rozsahu zkrátka nebude mít práci... jak k tomu přijdou propuštění, kteří svojí nezaměstnaností „zaplatí“ za to, že ti zbylí získají volnou neděli? A společensky – jedno se vyřeší, ale jiné se nastolí: vyšší nezaměstnanost má přece známé negativní důsledky.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.