Obsah

Estonsko je dnes nejméně zadluženou zemí Evropské unie

Současná fiskální a dluhová situace země je výsledkem disciplinované vládní politiky už od poloviny 90. let

Na rozdíl od některých jiných postkomunistických zemím baltské státy nezažily v 80. letech žádné období „reformního komunismu“ s jeho pokusy o jakousi smíšenou ekonomiku. Definitivní rozpad Sovětského svazu a tedy obnova plné státní suverenity nastala v Pobaltí až v roce 1991, o několik let později než ve zbytku Východní Evropy. Míra všestranné devastace země také byla stěží srovnatelná. Přechod k tržní ekonomice v Pobaltí proto musel být rychlý a radikální.

Číst dál...

Úspornost se vyplácí

Když se dnes Řecko, a nyní i Španělsko a Itálie, potýkají s tíživým břemenem dluhu, důsledkem moderního státu blahobytu, mohli bychom možná přenést pohled o nějakých 2000 km severněji, abychom viděli, jak funguje přísnost.

Číst dál...

U reforem je načasování naprosto klíčové

Reformním vládám nebývá dáno mnoho času k učinění nezbytných kroků. Důvěra, kterou jsou lidé ochotni dát svým politikům, i míra bolesti, kterou jsou ochotni snést, mají své meze. Překročení těchto limitů může vzbudit vážný odpor proti reformátorům a jejich úsilí.

Číst dál...

Dokonalé nepřítelem lepšího

Úsloví v nadpise lze vykládat dvojím způsobem. Prvním výkladem je, že touha po dokonalém a přesvědčení, že jej lze teď a tady dosáhnout, zapříčiní snahu změnit nevyhovující stav radikálně a rychle, zkrátka revolučně. Revoluce však téměř vždy zrodí ještě horší poměry, než byly ty původní, právem kritizované. Druhou možností je pak touha po dokonalém a správná úvaha, že dokonalosti tady a teď v plnosti dosáhnout nelze, ústící však v nesprávnou resignaci na jakékoli zlepšení, neboť nelze-li přece dosáhnout dokonalého, nemá cenu se snažit o lepší. Výsledkem je stagnace.

Číst dál...

O antikoncepci trochu jinak

Zaujal mě článek na iDnes.cz (27.8.2012): „Vyčistit pitnou vodu od zbytku léků by v Česku stálo nejméně miliardu“. Text pojednává o debatě poslanců Evropského parlamentu, zda by se na seznam škodlivých látek neměly dostat i umělé hormony, které se do řek dostávají z užívané antikoncepce.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.