Obsah

Obamův plán registrace ilegálních přistěhovalců jako voličů

Ministerstvo spravedlnosti v současné době pomáhá různým organizacím, například NAACP (The National Association for the Advancement of Colored People, pozn. red.) a League of Women Voters, v zajištění hlasovacího práva ilegálním přistěhovalcům pro nadcházející prezidentské volby. Například registrace Hispánců může mít zásadní význam pro zajištění dostatečného množství lidových hlasů (popular votes – tedy běžných hlasů, v porovnání s electoral votes – hlasy volitelů, pozn. red.) ve státech jako Kalifornie, Florida, Illinois, New York a Texas.

12. února podaly zmíněné skupiny u federálního soudu District of Columbia (tedy v hlavním městě Washingtonu, D.C. – pozn. red.) žalobu za účelem zrušení rozhodnutí Americké komise pro podporu voleb (U.S. Election Assistance Commission – EAC, pozn. red.). EAC totiž stanovila, že Arizona, Georgia, Kansas a další státy smějí prosadit státní zákony, které zajistí, aby se prostřednictvím registračního formuláře vytvořeného federální vládou mohli k volbám zaregistrovat pouze občané. Počáteční slyšení bylo naplánováno na 22. února.

Podle zákona o národní registraci voličů (the National Voter Registration Act – známý též jako „zákon motorizovaných voličů“, neboť při obdržení nebo obnově řidičského průkazu se dotyčný může zaregistrovat jako potenciální volič, pozn. překl.) vydala EAC zákonem požadovaný federální formulář pro registraci voličů. Jednotlivé státy mají povinnost zaregistrovat osoby, které použijí tohoto formuláře, jako voliče; mohou však také požádat EAC, aby do formuláře zahrnula pokyny ohledně dalších požadavků týkajících se registrace v jednotlivých státech. V několika případech státy v současnosti požadují uspokojivé potvrzení o občanství, aby bylo zajištěno, že se jako voliči zaregistrují pouze občané.

Podle § I odst. 2 a 17. dodatku k Ústavě USA jsou státy oprávněny vyžadovat naplnění „kvalifikovaných náležitostí pro využití aktivního volebního práva“. Nicméně, levicové organizace jako the People for the American Way, Common Cause, Chicanos Por La Causa, a the League of Women Voters toto právo států zpochybňují. Tyto skupiny požadují, aby EAC požadavky států neschválila.

V roce 2013 Nejvyšší soud v případu Arizona vs. Inter Tribal Council of Arizona sice rozhodl, že stát by neměl implementovat vlastní požadavky, dokud tyto nebudou schváleny EAC formou změny pokynů pro použití federálního formuláře. Většinový názor zapsaný soudcem Antoninem Scaliou si však vyhradil podmínku, že pokud by EAC odmítla požadavek státu Arizona vyhovět podmínce prokázání občanství, mohl by se stát domáhat soudního rozhodnutí, že „pouhou přísahou nebude dostatečně učiněno zadost požadavku na prokázání občanství a že EAC je bezvýhradně povinna zahrnout požadavek státu Arizona týkající se jasného prokázání občanství do federálního formuláře“.

Nejvyšší soud dále rozhodl, že by Arizona mohla rovněž prosazovat svůj nárok s tím, že odmítnutí ze strany EAC by bylo „svévolné“, neboť EAC „akceptovala podobnou žádost od státu Louisiana“. Soudcové sdělili, že EAC „nedávno na žádost Louisiany schválila speciálně pro tento stát instrukce ukládající žadatelům, kteří nemají louisianský řidičský průkaz, průkaz totožnosti nebo číslo sociálního pojištění, povinnost přiložit doplňující dokumentaci“ k federálnímu formuláři pro registraci voliče.

Zastupující výkonná ředitelka EAC Alice Millerová, která nebyla členkou komise EAC, žádost odmítla, ačkoli není jasné, zda byla oprávněna tak učinit. Nezávislá čtyřčlenná komise EAC se nesešla v usnášeníschopném počtu.

Podle zdrojů Ministerstva spravedlnosti napsali v souladu s názorem Obamovy administrativy zamítavý dopis právníci Volební sekce Oddělení pro občanská práva (the Voting Section of the Civil Rights Division, pozn. red.). Smyslem EAC bylo fungovat jako nezávislá federální agentura. Zatímco prezident Obama má pravomoc jmenovat na ta čtyři místa komisaře, dva za demokraty a dva za republikány, v praxi by se měl radit s vůdcem většiny senátorem Mitchem McConnellem a předsedou Sněmovny reprezentantů Paulem Ryanem.

Skutečnost, že právníci Volební sekce Ministerstva spravedlnosti směli napsat zamítavý dopis, může znamenat narušení zamýšlené rovnováhy mezi oběma stranami, která byla včleněna do zákona na podporu amerických voleb z roku 2002 za účelem vynětí registrace voličů z prezidentova vlivu.

Byla to právě Volební sekce Ministerstva spravedlnosti, která zamítla stížnosti proti zastrašování voličů vznesené ze strany Černých panterů (členů the New Black Panther Party, pozn. red.), kteří v roce 2008 ve Filadelfii fyzicky ohrožovali voliče, aby dopomohli Obamovi ke zvolení. Volební sekce byla obviněna ze snahy vyřadit identifikaci voličů a jiná opatření pro řádný průběh voleb, jakož i ze snahy zabránit tomu, aby zákon o volebních právech vstoupil v platnost v rasově neutrální podobě. Byli to rovněž právníci Volební sekce, kteří u federálního soudu bojovali o to, aby Kansas nemohl prosadit podobný státní zákon, který by zajistil, že se jako voliči zaregistrují pouze občané.

Jedním z právníků Volební sekce je Bradley Heard, obviněný z potenciálně neetického chování kvůli zneužití sociálních médií ke zveřejňování důvěrných materiálů. Sám si říká „gladiátor za volební práva“. Před nátupem na Ministerstvo spravedlnosti pracoval řadu let v levicové organizaci Advancement Project, s níž spolupracuje Fond právní ochrany a vzdělávání (LDF) při NAACP, ACLU (American Civil Liberties Union, pozn. red.) a Lawyers’ Committee for Civil Rights, aby, krom jiného, bojovali proti volebním regulím požadujícím identifikaci voličů, proti zákonům zbavujícím těžké zločince práva volit a proti opatřením pro ověřování občanství.

Stát Kansas zdůrazňuje některé z výše uvedených bodů: že straničtí právníci ve Volební sekci určili zásady, které měla určit EAC, nikoli agentura řízená prezidentem Obamou. Stěžuje si, že Ministerstvo spravedlnosti koncipovalo odpověď na žádost Kansasu podanou v roce 2013 a presentovalo tuto odpověď státům tak, jako by pocházela přímo od EAC, ačkoli tato komise nebyla v té době usnášeníschopná.

Tehdy byl na ministrem spravedlnosti Eric Holder a byl údajně zapojen do pokusu zabránit nezávislé federální agentuře, aby umožnila některému státu ověřit, zda se jako voliči registrují pouze občané. Pozorovatelé se obávají, že by se právníci Ministerstva spravedlnosti – místo aby hájili EAC, když je předmětem žaloby (ze strany NAACP a organizace League of Women Voters – viz úvod článku, pozn. red.) – mohli ve skutečnosti snažit sabotovat požadavky Arizony a Kansasu, jejichž splnění by mělo zajistit, že v příštích prezidentských volbách budou hlasovat (a o budoucím směřování Spojených států tak rozhodnou) pouze američtí občané řádně požívající volebního práva.

Spero News editor Martin Barillas je bývalým diplomatem USA, který se také věnoval obhajobě demokracie a jako pozorovatel se účastnil voleb v Latinské Americe. Živí se též jako překladatel na volné noze.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila Ivana Kultová.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.