Obsah

II - Ostrý pohled amerických konzervativců na situaci po volbách

V návaznosti na předchozí článek „Ostrý pohled amerických konzervativců na volby“, pokračujeme v líčení obrazu dnešních Spojených států, jak jej vidí skrze svá odstrčená média masa amerických konzervativních občanů.

Číst dál...

I - Ostrý pohled amerických konzervativců na volby

Ještě nedávno jsme se dívali na Spojené státy jako na garanta demokracie nejen pro nás, ale vůbec pro celý svět. Nyní je však třeba zaujmout v pohledu na tohoto údajného vítěze studené války mnohem kritičtější postoj. Spojené státy se dnes zmítají v těžké společenské krizi, jejíž rozuzlení bude mít rozhodující vliv na vše, co čeká v blízké době i nás. Americká společnost je hluboce politicky rozdělena a my o tom většinou dostáváme jen velmi jednostranné informace, aniž si to často uvědomujeme.

Číst dál...

Klima a energie – dva strašáci do zelí

Koncem loňského roku se ve světě objevily velmi pozitivní zprávy ze dvou důležitých oblastí. Mohou signalizovat zásadní obrat v jejich směřování, jež má zatím nepříznivý vliv na společnost.

Číst dál...

Ohraná písnička

Stokrát opakovaná lež se sice nestane pravdou, ale může se pěkně zažrat. Takhle máme zažráno ledasco, od Jiráskova Temna, přes poválečné vyhnání mnoha našich spoluobčanů jen proto, že jejich mateřštinou byla němčina, až po přesvědčení, že ten stalinský komunismus byl opravdu zlý – ale ten normalisační, to už se za totalitu pokládat snad ani nedá... Něco se s námi tak nějak táhne už od roku 1918, něco nese novější datum výroby.

Číst dál...

K čemu máme vládu aneb Jak na břidlicový plyn?

V KL 6/2012 byl uveřejněn text Jana Kubalčíka “K čemu máme vládu”, který diskutuje otázku případného průzkumu ložisek, popř. těžby břidlicového plynu na našem území. Autor v něm předkládá jednak argument pro průzkum: je pro nás jen dobře vědět, jaké množství jak kvalitních surovin a kde přesně na svém území máme.

Hlavní osu článku ale tvoří dvě velmi důležité okolnosti, z nichž jedna hovoří “pro” břidlicový plyn a druhá “proti” němu. Tou první je maximální snaha o diversifikaci našich energetických zdrojů jako součást širšího pojetí bezpečnostní politiky státu – tou druhou pak případné ohrožení zdrojů pitné vody. Autorův závěr se nekloní na žádnou ze stran, pouze konstatuje, že právě zde je nezastupitelná role vlády, která musí být schopna zajistit opravdu nezávislou expertízu a to jak na těžařských lobby, tak na kruzích, které mají naopak zájem na naší co největší východní energetické závislosti – a následně učinit podložené rozhodnutí a srozumitelně a transparentně jej obhájit před veřejností. Polemiku s článkem Jana Kubalčíka zaslal redakci Jiří Malík, representant “Koalice STOP HF”, na oba texty souhrnně pak reaguje František Kalenda. Oba polemické články přinášíme.

Redakce

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.