Obsah

Aktuální číslo

Nesprávné nastavení restituční hranice

Napsal Jan Kubalčík

Konzervativní strana je přesvědčena, že restituční hranice stanovená od 25. února 1948 byla nastavena nesprávně díky politickým zájmům postkomunistých sil dominujících v roce 1990 stejně jako dnes na naší politické scéně. Proto bude navrhovat změnu a posunutí této hranice k 30. září 1938.

Konzervativní strana je přesvědčena, že toto datum je právně podložitelné a oprávněné. Konzervativní strana je si zároveň vědoma, že ani posunutí restitucí do roku 1938 není v současné politické konstelaci průchodné, ale vzhledem k nutnosti obhajovat základní principy na kterých stojí západní civilizace, musí trvat na pravdivém popsání naší minulosti včetně z toho vyplývajících závěrů.

Oproti původní restituční lhůtě tento posun lépe postihuje jak nacistické tak komunistické bezpráví, které vedlo mimo jiné i k neoprávněnému zcizení majetků. Zatímco období protektorátu a období od 25. února 1948 do listopadu 1989 je popsáno v zákoně, poválečné období nesvobody v zákoně chybí.

Přitom bezprávím byl jistě i poválečný teror vůči sudetským Němcům, ale také vůči Čechům, kteří nesouhlasili s Národní frontou a prokomunistickou-prosovětskou politikou. Součástí tohoto bezpráví byl také násilný proces znárodnění – zestátnění (banky, pojišťovny, klíčové průmyslové podniky, zemědělství).

Konzervativní strana proto neuznává zákonnost a platnost protektorátní vlády stejně jako poválečného košického vládního programu a všech počinů všech vlád Národní fronty, ať již předúnorové či poúnorové.

Konzervativní strana proto nesouhlasí s retribučními dekrety a rozsudky národních a lidových soudů v celém civilizovaném a kulturním světě neslýchaným amnestováním vražd a ostatních zločinů, spáchaných do 28. října 1945.

Konzervativní strana nesouhlasí se znárodněním průmyslu a zkonfiskováním majetků českých antikomunistů a bezúhonných Němců.

Konzervativní strana neuznává parlamentní volby v roce 1946 a 1948, jakož i žádné další, které v naší zemi proběhly do roku 1990. Neboť ani v jednom případě neproběhly podle platných demokratických zásad. Rovněž nikdy neuzná zákaz konzervativních antikomunistických politických stran na jejichž odkaz v mnohém navazuje.

Konzervativní strana rovněž nesouhlasí s vysídlením sudetoněmeckých spoluobčanů. Tedy nejen se zločiny, které ho provázely, nýbrž s vysídlením jako takovým, neboť Konzervativní strana odmítá kolektivní vinu a kolektivní trest, jež se příčí křesťanské morálce.

Tolik plné znění prohlášení Konzervativní strany z 1. dubna 2000 (usnesení přijato ještě Konventem Strany konzervativní smlouvy).

Teze, které Konzervativní strana již před téměr dvaceti roky předložila, se mohly zdát tehdy, stejně jako se mohou zdát i dnes, ryze akademické, tedy bez jakýchkoli praktických dopadů. Kdo by však takto soudil, dopustil by se velkého omylu. To dokladují vystoupení soudruha poslance Dolejše (KSČM) a pana poslance Maška (ANO) v pořadu 90’ ČT24 z 23. ledna 2019, jehož hlavním tématem bylo zdanění finančních náhrad církvím, resp. skutečnost, že toto zdanění bylo přijato Poslaneckou sněmovnou. Oba zmínění poslanci se ve svých příspěvcích odvolávali mimo jiné na skutečnost, že (cituji soudruha Dolejše): „...revize první pozemkové reformy byla schválena 47, prováděcí předpis byl schválen v lednu 48 a konalo se až s jistým zpožděním a podstatná část toho majetku byla vydána právě na základě už té první pozemkové reformy...“.

Co si z toho odnést? Že bolševická mentalita zneužije každou nedůslednost, každou příležitost, jak škodit věci spravedlnosti. Tím spíše to platí v případě snahy o alespoň částečnou nápravu důsledků bezpráví, kterého se komunistický režim dopouštěl na církvích a náboženských společnostech. Vyznavači marxismu, toho opia intelektuálů (viz R. Aron), asi nemohou jinak – tedy mohou, i oni mají svobodnou vůli, ale je to zřejmě silnější, než slabounký hlas jejich svědomí. Je třeba s tím zkrátka počítat jako s dějinnou konstantou a při nejbližší příležitosti se podle toho zařídit.

Autor je předsedou Konzervativní strany.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.