Obsah

Aktuální číslo

Kdyby se ta práva...

Napsal Redakce

...na poli rodila. Jenže ona se ta práva na poli nerodí – a přesto si pro ně kde kteří socialisté chodí a slzy roníme my ostatní. Často i proto, že důsledkem je potlačování skutečných práv a svobod: slova, svědomí, náboženského vyznání... a někdě už i práva vychovávat vlastní děti podle svého.

Socialisté však k právům přistupují, jako k houskám na krámě – tahle se nám nelíbí, tu nebereme, a když tam zrovna ta správná houska není, nevadí: vymyslíme. Jedno z posledních takto vymyšlených je, že každý má „právo“, aby o něm bylo hovořeno, psáno... obecně referováno s takovým zájmenem, jaké si on/ona/ono (víc jich zatím v češtině nemáme... ale všechno bude!) přeje. A protože není práv bez povinností, tak běda, jak všichni ostatní tuhle povinnost náležitého oslovování neplní: zasáhne policie!

Ale tak samozřejmě že se k sobě lidé porůznu chovají hrubě a tu a tam se o nějakém Honzovi mluví jako o „oslovi“, nebo o nějaké Andulce jako o „huse“ (abychom zůstali u fauny... a, samozřejmě, Janům a Annám se omlouváme – jde čistě o ilustraci). Vážně však chceme, aby na tohle byly zákony, aby policie předvolávala a vyšetřovala a soudy soudily, pokutovaly či dokonce žalářovaly? Věřte nevěřte, ale jsou mezi námi tací, kteří bez uzardění odpoví, že jo, že tak to má – přinejmenším u těch transgenerových osob – být. Čili nezbývá, než abychom tyto šílence konfrontovali před pokud možno co nejširší veřejností, která povětšinou netuší či nevěří, že si tohle někdo přeje a že má reálnou šanci to prosadit. Věříme totiž, že tohle prostě občané nechtějí a musíme jim předložit věrohodně celou záležitost dříve, než bude pozdě. Na tomto poli toho hodně dělá Jordan Peterson. KONZERVATIVNÍ LISTY chtějí být součástí těchto snah.

Ostatně jazykové okénko se nemusí omezovat na zájmena – můžeme klidně přidat podstatná jména. Zatím asi posledním hitem jsou „uctívači Velikonoc“... Obecně k tomu, že v kulturním střetu jsou slova tou nejúčinnější zbraní – a kdo v souboji zbraně volí, ten je ve výhodě – naleznete v tomto balíčku textů, kterým je tvořeno téma tohoto čísla, také jeden trefný (byť šitý spíše na US poměry a některé tam uvedené konkrétní příklady jsou spíše k hlubšímu zamyšlení než bezprostřední aplikaci...)

***

Otázkám změny klimatu se v KONZERVATIVNÍCH LISTECH, pravda, příliš nevěnujeme – alespoň pravidelně ne. Pokud někteří z nás doufali, že v tomto tématu jde přece jen, přes to přese všechno, v první řadě o vědu, pak nás realita usvědčila z naivity. Ukazuje se stále jasněji, že věda jistě přítomná je, ale jen v posici služky ideologie: pokud vědecké poznatky ideologii podporují, je třeba poslouchat vědu... pokud nějaké vědecké zjištění ideologii odporuje, pryč s ním! Socialisté také toto téma přetvářejí ve stále těžší kladivo, kterým hodlají konečně zničit svobodu.

Je tu také jisté nebezpečí: že v prudké reakci budeme hájit opačný extrém. To by samozřejmě byla dvojitá chyba: primárně věcná, neboť životní prostředí samozřejmě je nutné náležitě chránit (jde o navýsost konzervativní téma), sekundárně taktická, protože by to bylo silně kontraproduktivní. Bryskně bychom se totiž doslechli něco jako: Vidíte je? Měli jsme pravdu – jsou to kazisvěti... Máme-li přitom hájit svobodu alespoň trošku úspěšně, nemůžeme být v permanentní defenzivě. A protože socialisté vedou svůj kulturní boj s narůstající mírou podlosti, využívají ve snaze nás do té defenzívy zahnat i vyložených lží – něměli bychom jim nabízet důvody oprávněné. Jak socialisté, tak i my, kteří jsme si jejich aktuálního prudkého útoku na civilizovanou společnost už vědomi, tvoříme menšinu. Většina společnosti to s větším či menším nezájmem pozoruje „zvenčí“ (aniž si přitom uvědomuje, že vůbec není „vně“, že je až nepříjemně reálně „uvnitř“ a jde i o její svobodu) – ale je to právě tato většina, která pak u volebních uren rozhoduje, komu dá důvěru.

***

Sir Roger Scruton byl pomluven a současný, nominálně konzervativní kabinet UK jej na základě této pomluvy nezvykle rychle, tedy bez možnosti se obhájit, odvolal z posice poradce pro bydlení (příslušná vládní komise, které radil, nese název „Building Better, Bulding Beautiful“ – Sir Roger je mmj. estetik...). Protestovala Konzervativní strana. Protestoval Pavel Bratinka a spol. I my v KONZERVATIVNÍCH LISTECH protestujeme – alespoň takto.

Je zjevné, že socialisté vedou svůj kulturní boj s narůstající mírou podlosti. Je před námi náročný úkol, jak se zároveň k něčemu takovému nesnížit a současně na to adekvátně reagovat. Vyžaduje to nějakou „asymetrickou reakci“.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.