Obsah

Aktuální číslo

Je čas dokončit listopadovou revoluci

Napsal Jiří Domlátil

Starý známý zločinný zbohatlík, jemuž přes všechna varování byly (klíči i paklíči) odemykány všechny dveře až k moci největší, naverboval vypočítavé prospěcháře ve vlivných pozicích do své soukromé sítě. S její pomocí si pak zprivatizoval stát a jeho instituce do podoby své vlastní firmy. Disciplinovaná mafiánova armáda zákonodárců a státních úředníků od té doby logicky usiluje o cíl nejvyšší – neomezenou moc a blaho vůdce.

Naproti tomu občanská, ani politická parlamentní opozice se při trvajícím nedostatku své dobré vůle nedokáže spojit a utvořit svazek rovnoprávných demokratických názorových skupin. Výchova a vzdělání jim dodaly přílišné sebevědomí a svázaly jim ruce slušností, poctivostí a úctou k pravidlům. Tito lidé jako kdyby nepoznali, že na primitivního grázla slušnost neplatí a nelze ho zastavit standardním jednáním, natož postupem podle pravidel vykládaných právě oním psychopatickým zločincem nebo družinou jeho poddaných.

Nedostatek odvahy vystoupit z vlastního pohodlí a překročit zvyklosti zakrývají takzvaní zodpovědní politici korektními slovy a všelijakými důvody, např. strachem z porušení stability společnosti. Raději alibisticky přistupují na neplodná řešení a na oddalovací a zastírací taktiku protivníka, takže on postupuje dál ke svému vítězství, jímž ve skutečnosti je zcela vypleněná země. V dějinách zaniklých režimů, států, říší či civilizací to není nic nového.

Přes okolnosti a podmínky méně příznivé než v roce 1989 organizátoři „Milionu chvilek“ dokázali pospojovat lidi pro dobrou věc a zázračné množství jich dostali na náměstí. Po dalším mnohohlasném vyzývání hluchých „nadlidí“ na Letné bude jen na vedoucích spolku „Milion chvilek pro demokracii“, jestli se odhodlají přejít k účinnějším akcím pasivního a jiného občanského odporu, když pokročilost destrukce demokratických principů a ústavního pořádku opravňuje svobodnou společnost k použití jakýchkoli přiměřených prostředků odporu jak podle Listiny, tak podle principu mravního.

Po úspěšném naplnění náměstí berou na sebe vedoucí „Milionů chvilek“ obrovskou tíhu odpovědnosti za osud naší země. Doufejme, že si svou odpovědnost uvědomují. Pomáhejme a věřme, že mladí organizátoři probuzenou společnost neunaví a neopustí, dokud ta své věci veřejné důkladně nenapraví. Jinak by česká společnost zas na desítky let upadla do hluboké až cynické lhostejnosti. Právě na to se nepřátelé demokratických pořádků v čele se svým vůdcem nedočkavě těší.

Autor je předsedou Klubu angažovaných nestraníků.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.