Obsah

Aktuální číslo

Egoistovo štěstí je přelud

Napsal Tomáš Müller

Miloš Zeman se ukazuje jako téměř geniální technolog moci. Jako šachista promýšlí své tahy dlouho dopředu. Nebere přitom ohledy na zákony, v jeho tazích nehrají roli takové veličiny, jako moráka, pravda, úcta k druhým. Dodržování nepsaných pravidel považuje za idiotský zvyk. Důležitý je pro něj jen a jen výsledek. Toho, kdo od něho žádá, aby se pohyboval alespoň v rámci elementárních psaných pravidel, označuje za vyděrače. Podle jeho výkladu se tedy policista, který zastaví řidiče pro jízdu na červenou, dopouští vydírání. Miloš Zeman se rozhodl postavit nad zákon. A v rámci současné politické konstelace mu v tom zřejmě nikdo nedokáže zabránit.

Ale jak praví jedno moudré přísloví, žádný strom neroste do nebe. Napadá mne i několik dalších lidových rčení, která se třeba jednou i v jeho případě naplní. Namátkou: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu..., na každého jednou dojde, Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Miloš Zeman v minulosti několikrát neváhal použít na adresu svých oponentů i jedno mnohem drsnější úsloví. To o vařící se vodě. Tak hluboko ale ve svých úvahách nehodlám klesnout.

Nejde mi o pomstu, toho jsem opravdu dalek. Nepřeji nikomu nic zlého. Jde mi jen o to, aby tento zahořklý člověk, který zdánlivě nemá co ztratit, už konečně přestal škodit této zemi. Historie je plná osobností, které se zdály býti neporazitelnými a nakonec dopadly neslavně. Na některé sice byla světská spravedlnost krátká, to ale neznamená, že v konečném důsledku zvítězily.

Nevěřím, že může být v pravém slova smyslu šťasten a cítit se vítězem někdo, kdo moc dobře ví, že se dopouští zla, byť mu to možná přináší chvilkové uspokojení. Nemůže být šťasten ten, kdo miluje jen sám sebe, kdo druhými pohrdá a jen si s nimi pohrává (byť ho mnozí z nich přesto, nebo právě proto, milují), ten, kdo zdánlivě nemá svědomí.

Miloš Zeman má však stále šanci. Má šanci začít se konečně chovat jako státník, jako někdo, kdo v pravém slova smyslu slouží své vlasti. Ještě pořád má šanci rehabilitovat se alespoň z části tím, že se ve své funkci začne řídit psanými i nepsanými pravidly, že svůj úřad začne vykonávat s nezbytnou dávkou pokory. Zdá se to sice krajně nepravděpodobné, to ale neznamená, že bychom mu měli tu šanci upírat. Zdaleka ještě totiž není vše ztraceno.

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.