Obsah

Editorial

Vážení čtenáři,

červnové číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ je publikováno těsně poté, co se ve vašich poštovních schránkách objevil tištěný VÝBĚR Z HROZNŮ. Věříme, že si oboje v nadcházejících prázdninových dnech užijete... a budete se těšit na letní webové dvojčíslo, které přijde na řadu přibližně v polovině srpna.

Tématem měsíce je opět neomarxistické tažení proti všemu přirozenému – naleznete v něm řadu skvělých textů. Na zásadní studii o ruské desinformační válce upozorňuje níže uvedený editorial VÝBĚRU Z HROZNŮ, takže snad vypíchněme ještě návrh na to, aby se na restitucích majetků církví přímo podílel ten, kdo je za to všechno nejvíce odpovědný: KSČ(M).

Číst dál...

Právo na štěstí

V tomto tématu měsíce naleznete opět několik textů vztahujících se k pokračující a stále se zostřující západní občanské studené válce, kterou proti nám a našim rodinám vedou levicoví liberálové. Jejich konečným cílem je patrně uzákonit právo na štěstí – a kdyby v něco takového věřili, nesporně by usilovali o uzákonění práva na spásu. Ostatně snad také podprahové tušení, že Bůh by takový zákon možná nerespektoval, vede tyto lidi k Jeho popření – vždyť, nakonec, co s takovým Bohem, žeano?

Číst dál...

Příští fáze ruské informační války

Originál oficiálního textu ze zdrojů NATO, včetně řady doplňujících poznámek, zde.

Během osmnácti měsíců, které uplynuly od obsazení Krymu Rusy, se pochopení ruských technologií informační války ze strany Západu zvýšilo k nepoznání. Výzkum metod, jimiž Rusové využívají informací jako nástroje, již není hájemstvím několika izolovaných specialistů; stává se běžnou záležitostí. Řada vynikajících zpravodajských studií podrobně prozkoumala ideologické ukotvení a koncepční základ ruského přístupu k informačnímu válčení. Došlo též k vytvoření podstatného souboru výzkumu, který podrobně popisuje operační opatření, jichž Rusko používá.

Číst dál...

Pravý katolický konzervatismus: „ano, ano – ne, ne“

(Paweł Lisicki v CEVRO Institutu, 10. 5. 2016)

Jeden z nejvýznamnějších polských novinářů katolicko-konzervativní orientace Paweł Lisicki navštívil Českou republiku při příležitosti vydání knižního souboru svých esejů Islám a sebedestrukce Západu (CDK, Brno 2016). V úterý 10. května byl hostem pražského CEVRO institutu, kde ve veřejné besedě odpovídal na dotazy Alexandra Vondry (moderátor), Daniela Kaisera (panelista), Karla Dyby, Petra Peška a Alexandra Tomského k politické a kulturní situaci současného Polska.

Číst dál...

Krátké zamyšlení nad církevními restitucemi

...přesněji nad plněním závazků, vyplývajících ze Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V rámci uvedeného restitučního zákona (dále jen Zákon), který byl schválen a přijat Parlamentem ČR a který se vláda ČR zavázala naplnit k nápravě křivd spáchaných na církvích a náboženských společnostech po roku 1948, se v poslední době stáváme opět svědky snah o manipulaci a obstrukci, jak oddálit, či jiným způsobem omezit plnění tohoto Zákona.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.