Obsah

Impressum

Od 1. ledna 2020 se Konzervativní listy slučují s Konzervativními novinami (KN). Příslušné informace jsou k disposici v zápatí webové stránky KN, další naleznete zde. Nabídka inzerce na webu je k disposici zde.

Vydavatelem Konzervativních listů byl Vox Occidentis, z.s., spolek zaměřený na osvětu a vzdělávání v duchu konzervativních hodnot

IČO: 01545647

Redakční rada pracovala ve složení MUDr. Roman Joch (předseda), David Floryk, Ing. Jan Friedlaender, CSc., RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D., Lukáš Lhoťan, Jiří Pospíšil

šéfredaktor Jan Kubalčík
adresa: Vox Occidentis, Lužná 291/19, Brno, 617 00
Číslo účtu: 7498087001/5500
e-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tištěný čtvrtletník vychází od ročníku 2020 pod názvem KONZERVATRIVNÍ NOVINY - VÝBĚR Z HROZNŮ a vydavatelem je spolek Už nemlčíme z.s. Roční předplatné činí 400 Kč, roční sponzorské předplatné činí 800 Kč.

Snažíme se publikovat původní texty. Pokud články, které nám posíláte, chcete zveřejnit i jinde, prosím, abyste nás o tom informovali. Zveřejněné texty lze dále volně šířit k nevýdělečným účelům s podmínkou uvedení zdroje. Za obsah podepsaných článků odpovídají autoři, názory a komentáře nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele.

NABÍDKA INZERCE V TIŠTĚNÝCH KONZERVATIVNÍCH NOVINÁCH

Inzerce

celá tisková strana A4  2 000 Kč

1/2 tiskové strany   1 000 Kč
1/4 tiskové strany  600 Kč
1/8 tiskové strany   400 Kč
atypické rozměry  10 Kč / cm2
zadní strana obálky  50% přirážka k výše uvedeným cenám

Plošné inzeráty je možno dodat buď hotové (nutno dodržet zadaný rozměr) ve formátu PDF (černobíle, nejlépe s písmem převedeným na křivky) či JPG (rozlišení min. 300 dpi), nebo je po dodání podkladů zdarma nasázíme. Aktuální náklad časopisu Vám sdělíme při Vaší objednávce. Nejsme plátci DPH, uvedené ceny jsou konečné. Objednatel inzerátu dostává jeden výtisk časopisu s vydaným inzerátem zdarma. Redakce si vyhrazuje právo inzerát odmítnout nebo v odůvodněných případech neposkytnout slevu. 

Slevy pro opakovanou plošnou inzerci

Za opakovanou inzerci se pokládá objednávka stejné inzertní plochy ve více vydáních časopisu, přičemž není nutno, aby obsah inzerce byl totožný. Slevy se uplatňují na celkovou cenu za objednávku. Při objednání nutno udat počet opakování a určit vydání časopisu, ve kterých mají být inzeráty publikovány. Je možné sjednat publikování inzerátu např. v každém druhém vydání či nepravidelně. Slevu nelze uplatnit zpětně. V odůvodněných případech lze jednat i o dalších individuálních slevách.

Inzerce publikovaná 2x  15 %
Inzerce publikovaná 3x   20 %
Inzerce publikovaná 4x   25 %
Inzerce publikovaná 5x a více 30 %

Děkujeme Vám, že svou inzercí podporujete vydávání Konzervativních novin.

 

šéfredaktor David Floryk

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.