Obsah

Tělesné tresty

Počátkem šedesátých let, v době svého dospívání, tedy v době, kdy jsem se začal zajímat o politiku, se projednával návrh nového zákona o rodině. Mimo jiné v něm byla formulace, kterou nyní nedokážu přesně ocitovat, ale něco v tom smyslu, že rodiče jsou zodpovědni za to, že jejich děti budou vychovávány v souladu s vědeckým světovým názorem. (Pokud mě paměť neklame, nešlo tam přímo o to, že by děti měly být vychovávány v duchu marxismu-leninismu.) Církví se tehdy na jejich názor nikdo neptal, nicméně představitelé církví správně vytušili, že za určitých okolností by mohly být děti odebrány těm rodičům, kteří uvedenou podmínku nesplní. Proto se církve (nevím, zda všechny, ale určitě Českobratrská církev evangelická, do níž naše rodina patřila) proti této formulaci ohradily – a kupodivu se jim podařilo dosáhnout změny.

Číst dál...

Bít či nebít?

Více než 10 let starý text je více o násilí než o lásce, ale k tématu červnového čísla KONZERVATIVNÍCH LISTŮ se hodí.

Číst dál...

Fake News Media stále falšují příběh Ernesta Hemingwaye, neúspěšného agenta KGB

„V tom není žádná politika ... Ve skutečnosti neexistuje jasný důkaz, že by Hemingway byl Castrovým vyznavačem, anebo kritikem,“ říká Sandra Spanier, profesorka angličtiny na Pennově státní univerzitě, redaktorka projektu Hemingwayova korespondence. V jednom interview řekla, že „on cítil, že je důležité, pokud žije jako host v jiné zemi, být apolitický.“ (Článek listu Los Angeles Times ze dne 30. května o obnově Finca Vigia, sídla Ernesta Hemingwaye, na Kubě nedaleko Havany.)

Číst dál...

Čtěte Hofhanzla – tam to všechno je!

Nechci a nebudu ani na okamžik předstírat jakoukoli odbornost v oboru lesního hospodářství. Přesto si dovolím krátce se pozastavit u současné kůrovcové kalamity.

Číst dál...

Radostná i bolestná polarita

Pokud bychom dovedli legislativní požadavek „manželství pro všechny“ do všech důsledků, mohli bychom se možná už v příští generaci dočkat toho, že bude možno manželství uzavírat nejen mezi osobami stejného pohlaví, ale dokonce i manželství mezidruhová. Pakliže by totiž došlo k tomu, že bude uzákoněno manželství mezi osobami stejného pohlaví, pak se vývoj tímto směrem pohne a to, co dnes vypadá jako satira, bude skutečností. Vývoj se totiž tímto směrem ubírá.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.