Obsah

Východ

Toto téma měsíce je souborem článků na téma Putinova Ruska a související teorie (pokračování debaty o tom, zda je pan Putin konzervativcem, resp. zda je na místě se dnešního Ruska obávat...) i praxe (dění na Ukrajině). Dva texty přitom reflektují seminář uspořádaný pod názvem „Máme se bát Ruska?“ Občanským institutem, CEVRO institutem a Klubem na obranu demokracie, dva se věnují přímo Ukrajině a dva jsou spíše součástí zmíněné diskuse o páně Putinově konzervatismu.

Číst dál...

Zanechte vší naděje

 

 

 

Institut Václava Klause  vydal prohlášení k událostem na Ukrajině (podepsáni Václav Klaus a Jiří Weigl).

Číst dál...

Osobní poznámka k událostem na Ukrajině

Prožil jsem v Kyjevě dohromady téměř rok. V roce 1983 jsem byl vyslán na stáž do KIIGA (Kyjevského institutu inženýrů civilního letectví). Na škole se ke mně chovali jako k prominentní osobě – k nám v té době na Ukrajině vzhlíželi jako my k západu. Narazil jsem tehdy na skupinu českých studentů. Jednalo se vesměs o synáčky našich nomenklaturních prominentů, proto jsem se raději stýkal s několika polskými studenty a udělal si řadu přátel hlavně mezi Ukrajinci. Jednoho dne si mne vzal stranou odborný asistent na katedře a začal mne zasvěcovat do poměrů na Ukrajině. Vysvětlil mi mimo jiné latentní nenávist většiny Ukrajinců k Rusům, především v důsledku hladomoru v letech 1932-33. Mluvil tehdy velmi otevřeně a nabídl mi, že mi bude dělat občasného průvodce po Kyjevě. Náš rozhovor tehdy nezůstal bez povšimnutí – v nejbližších dnech se na mne obrátilo nezávisle na sobě několik kantorů a asistentů s prosbou, abych se nikde nešířil o tom, co mi tento člověk vyprávěl. V podstatě mi sice nikdo z nich přímo nepotvrdil, že s jeho názory souhlasí, ale všichni jej chránili před tím, abych jej udal.

Číst dál...

Máme se bát Ruska?

Na toto téma uspořádal Občanský institut ve spolupráci s CEVRO Institutem a Klubem na obranu demokracie 29. ledna diskusní večer, na němž s úvodními příspěvky vystoupili Luboš Dobrovský, bývalý velvyslanec ČR v Moskvě, Roman Joch, kterého čtenářům KONZERVATIVNÍCH LISTŮ netřeba představovat, Karel Svoboda, historik FSV UK a Bohumil Doležal, publicista, předseda Klubu na obranu demokracie. Diskusi moderoval Ladislav Mrklas, prorektor CEVRO Institutu.

Číst dál...

Máme se bát?

Otázka se – mimo jiné - řešila v konkretizované podobě na diskusním večeru „Máme se bát Ruska?“, který minulou středu uspořádal ve spolupráci s Občanským institutem a CEVRO institutem Klub na obranu demokracie. V diskusním panelu (zúčastnili se ho dále bývalý velvyslanec ČR v Moskvě Luboš Dobrovský, ředitel Občanského institutu Roman Joch a historik Karel Svoboda z FSV UK) jsem se ocitl v menšině. Všichni tři spolupanelisté tvrdili, že se bát nemáme, ale máme být ostražití. Cítil jsem proto povinnost hájit lidské právo bát se: nejen v tomto konkrétním případě, ale všeobecně.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.