Obsah

Nacismus, Komunismus a Islamismus – včera, dnes a zítra

Rusko se vrací k chování, jehož jsme byli naposledy svědky za sovětské éry. Prvním krokem k vítězství v nové studené válce tedy je uvědomit si, co se vlastně děje. Dějiny totiž neposkytly ono nezvratné vítězství, jež podle všeho zdání slibovaly v osmdesátých letech 20. století. Zhroucení komunismu rozšířilo svobodu a spravedlnost jenom mezi menšinou kdysi podmaněných národů. V ostatních se žezla ujal autoritářský byrokratický kapitalismus, podpíraný přírodními zdroji, mocnou tajnou policií a poslušnými sdělovacími prostředky. Dominantní hodnotou není svoboda, nýbrž ekonomická stabilita, kterou nechrání vláda zákona, nýbrž silná vláda.

Číst dál...

Jiná pravda o McCarthym – americkém antikomunistovi 50. let

Letos v březnu zemřel v 80 letech M. Stanton Evans (1934–2015), nejmladší a poslední z generace zakladatelů amerického poválečného konzervatismu – „fúze“ klasického liberalismu, hodnotového tradicionalismu a antikomunismu –, jež základy tohoto politického proudu položila v letech 1945 až 1960.

Evans, politický aktivista a publicista s pověstí nejvtipnějšího muže na americké pravici, byl od poloviny padesátých let 20. století přesvědčen, že většinový názor na antikomunistického senátora Josepha McCarthyho coby nebezpečného demagoga a nepřítele občanských svobod, který v letech 1950až 1954 nastolil v USA „vládu teroru“, je chybný.

Číst dál...

Conquestovo století

Úmrtí velkého historika vede k úvaze o tom, jak Západ reflektuje komunismus i nacismus.

Číst dál...

Kterak spravedlivě nálepkovati džihád

Diskutujeme-li o čemkoli, měli bychom předmětu diskuse aspoň v hrubých rysech rozumět. Což se zdá být samozřejmé, ale jaksi není; zejména v záležitostech islámu se mnozí pouštějí do debat kaceřujíce nalevo napravo každého, kdo se odváží nebýt jejich názoru, aniž by si dali sebemenší námahu se s předmětem sporu blíže seznámit. Vícekrát už jsem takovým na těchto stránkách doporučil, ať se, u vousu Prorokova už jednou, aspoň zběžně prolistují koránem, než začnou kázat a kárat.

Číst dál...

Gramofonová deska

A deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí...“ zpívá Karel Kryl v samém závěru písně Rakovina (album Rakovina, 1969). Poškrábaná gramofonová deska dala ostatně název jedné z metod asertivního chování. Také se níže hodlám opakovat – prostě proto, že jsem přesvědčen o pravdivosti argumentu a o tom, že naděje na jeho zaregistrování oponentní stranou stále žije.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.