Obsah

Právo na štěstí

V tomto tématu měsíce naleznete opět několik textů vztahujících se k pokračující a stále se zostřující západní občanské studené válce, kterou proti nám a našim rodinám vedou levicoví liberálové. Jejich konečným cílem je patrně uzákonit právo na štěstí – a kdyby v něco takového věřili, nesporně by usilovali o uzákonění práva na spásu. Ostatně snad také podprahové tušení, že Bůh by takový zákon možná nerespektoval, vede tyto lidi k Jeho popření – vždyť, nakonec, co s takovým Bohem, žeano?

Číst dál...

Pravý katolický konzervatismus: „ano, ano – ne, ne“

(Paweł Lisicki v CEVRO Institutu, 10. 5. 2016)

Jeden z nejvýznamnějších polských novinářů katolicko-konzervativní orientace Paweł Lisicki navštívil Českou republiku při příležitosti vydání knižního souboru svých esejů Islám a sebedestrukce Západu (CDK, Brno 2016). V úterý 10. května byl hostem pražského CEVRO institutu, kde ve veřejné besedě odpovídal na dotazy Alexandra Vondry (moderátor), Daniela Kaisera (panelista), Karla Dyby, Petra Peška a Alexandra Tomského k politické a kulturní situaci současného Polska.

Číst dál...

Šílenost Obamova transgenderového nařízení o toaletách

Prezident Obama určitě přišel o rozum. Přímo poplival občanská práva mužů i žen, kluků a holek, pokojně se vyčůrat či jít do sprchy, aniž by byli nahými, pohlavně zmatenými nebo pohlavně útočnými predátory opačného pohlaví okukováni nebo nuceni přijmout, že nacházejí lacinou zábavu v tom, že záměrně vystavují na odiv své genitálie.

Číst dál...

Pokroková radikálka kritizuje transgenderismus

Camille Paglia, feministka, vysokoškolská profesorka a sociální kritička, nesouhlasí s téměř žádnou známou formou feminismu. Současně je i sexuální radikálkou, která věří v naprostou svobodu sexuálního vyjádření a trvá na tom, že žena musí za svou sexuální volbu převzít plnou odpovědnost. Sama sebe prohlašuje za lesbičku, která se staví proti zákazu jakékoliv diskuse o příčinách homosexuality.

Číst dál...

Jak daleko je z Alberty až k nám?

Alberta je možná první zemí, která tuto ideu dotáhla do zákonem vynutitelné praxe, není však zdaleka zemí jedinou, která tyto šílenosti vymýšlí. Řada států v USA zavádí podobnou legislativu, společné záchody v úřadech a školách ve státě Washington se již před časem prohnaly internetem a president Obama se snaží, seč může, aby i na federální úrovni stihl ještě ve zbývajícím presidentském čase udělat, co půjde, aby vtiskl svůj pokud možno nezvratitelný odkaz i do této oblasti.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.