Obsah

Události a trendy, které v roce 2011 nejvíce ovlivnily rodinu

Již třetím rokem přinášíme v KONZERVATIVNÍCH LISTECH podstatný výtah z českého překladu každoročního prohlášení „BEST AND WORST TRENDS FOR THE FAMILY IN 2011“, které je publikováno v bulletinu Světového kongresu rodin.

Číst dál...

Jakou rodinnou politiku pro Českou republiku?

Rodina je základní stavební jednotkou společnosti, v níž dochází k přípravě lidského jedince na život v širším společenském celku a k uskutečňování většiny základních potřeb člověka. Ve výkonu svých přirozených funkcí (biologicko-reprodukční, socializační, ekonomická, emocionální aj.) není role rodiny plně nahraditelná žádným jiným subjektem ani co do formy, ani co do naplnění účelu těchto funkcí.

Číst dál...

Společnost potřebuje volné ruce žen k vytváření sociální struktury, ke komunální politice

Z čeho se radujeme?

Chudoba rodiny není důvodem pro odebrání dítěte

V lednu 2011 uveřejnil Nejvyšší soud rozsudek, podle něhož hmotná nouze rodiny a / nebo špatné bydlení nemohou být jediným důvodem pro odebrání dítěte a nařízení ústavní výchovy. Podle rozsudku je dítě možné odebrat až v případě, kdy jiná opatření, například pomoc úřadů, nevedla ke zlepšení podmínek pro dítě. Ve světle tohoto stanoviska proběhla mezi občany anketa (pořádaná MF Dnes), s jednoduchou otázkou: považujete se za chudé? A výsledek: 50 : 50.

Číst dál...

Jak vypadá a jak je plněna vládní koncepce rodinné politiky? Nenastává čas na novou Národní zprávu o rodině?

Občanský zákoník – uchování tradice

V roce 2011 byla Poslaneckou sněmovnou (a začátkem roku 2012 také Senátem) projednána a schválena  zásadní právní norma, která stanovuje pravidla fungování naší společnosti na mnoho let dopředu. Jedná se o nový Občanský zákoník. Z pohledu prorodinných organizací musíme velmi pozitivně kvitovat podobu rodinného práva obsaženého v zákoníku. Udržela se tradiční definice manželství a můžeme také vytušit, co znamená pojem rodina. V OZ tak čteme, že „Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“ Ve vší úctě k nejrůznějším formám soužití a životním strategiím – tentokrát zvítězil zdravý rozum.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.