Obsah

Rodina pod palbou

Tak trošku nás vypekli. Kdo? Ti, kteří v uplynulých letech zveřejňovali text na téma dvakrát deseti kroků – jedněch, které měly ve světě v minulém roce nejpozitivnější dopad na rodinu a druhých, které měly dopad nejhorší. Tento analytický materiál velmi dobře demonstroval, kde (a mnohdy i proč) je rodina terčem a kde jí kyne naděje na restauraci výsadního postavení, které jí právem náleží. V loňském i předloňském roce jsme tento text v KONZERVATIVNÍCH LISTECH přebírali, komentovali jej a vyzvali osobnosti z našeho místního prostředí zabývající se tímto tématem, aby tyto Best and Worst reflektovali s ohledem na podmínky naší země. A letos nic. Příslušný text jednoduše nevyšel. Důvod neznáme. Právě kolem něj jsme hodlali, již potřetí v tomto čase, soustředit rodinné téma. Texty, které přinášíme, měly být spíše pouze doplňkové, všechny jsou převzaté. Přesto je však nabízíme v podobě „tématu měsíce“. Jde o tři různé náhledy na otázku rodiny, od tří odlišných osobností a v jednom případě i z relativně vzdálenější doby. V každém případě je to ze zamýšleného ovoce jen slupka, bez jádra. Zkrátka: tak trošku nás (všchny) vypekli...

Číst dál...

Antropologický základ rodiny

Manželství a rodina nejsou náhodnou sociologickou konstrukcí, plodem určitých historických a hospodářských okolností. Naopak, otázka správného vztahu muže a ženy má své kořeny v nejhlubší podstatě lidského bytí a může najít svou odpověď, jen když budeme vycházet z uvedeného základu. Tato otázka se nemůže oddělit od prastarých a stále nových otázek o člověku samotném: Kdo jsem? Kdo je člověk? A ty zase není možné oddělit od otázek týkajících se Boha: Existuje Bůh? Jaká je jeho skutečná tvář? Odpovědi Bible na tyto dva druhy otázek jsou propojené a navzájem se podmiňují: člověk je stvořený v Božím obraze a sám Bůh je láska. Proto povolání k lásce činí z člověka pravý Boží obraz – člověk se stává podobným Bohu v takové míře, v jaké se stává tím, kdo miluje.

Číst dál...

Ženy u plotny?

Nedávno proběhla médii zpráva o jakési americké top manažerce, která povila dítko a čtrnáct dní po porodu opět nastoupila do zaměstnání. Publicisté se přeli o to, zda udělala dobře nebo špatně.

Ve Španělsku, v Portugalsku a v Řecku je bez práce čtvrtina obyvatelstva (a pokud jde o mladé, tak polovina), ale v bruselském ústředí Evropské unie se řeší otázka, jak dostat alespoň třicet procent matek do práce do dvou let po porodu.

Dovolím si vyslovit nevyslovitelné: Bylo by lépe, kdyby rodiny mohly žít alespoň jedno desetiletí z jednoho platu (tedy za předpokladu, že mají děti).     Ostatně, tak tomu bylo do první světové války. Byly to obě světové války, během nichž výrazně stoupla zaměstnanost žen v průmyslové výrobě. Mnozí výrazní a úspěšní podnikatelé typu Tomáše Bati nebo Henryho Forda byli toho názoru, že jejich dělníci by měli dostávat mzdu dostatečnou k tomu, aby uživili celou rodinu.

Číst dál...

Čtyři reformátoři

V povídce The Four Reformers (Čtyři reformátoři) od Roberta Louise Stevensona se ve stínu ostružiníku setkají čtyři spiklenci a vedou řeč o tom, kterak předělat svět.

Ten první řekl: "Musíme zrušit soukromé vlastnictví."

Druhý na to: "Musíme zrušit manželství."

Třetí: "Musíme zrušit Boha."

Čtvrtý spiklenec navrhl zrušit práci a umlkl.

Nato první vybídl své druhy k praktickému opatření, totiž k odstranění všech rozdílů mezi všemi lidmi.

Druhý navrhl osvobodit pohlaví.

Třetí pravil: "Zkoumejme, jak na to."

První na to: "Odstraňme Bibli."

Druhý: "Odstraňme zákony."

Třetí: "Odstraňme lidstvo."

A jak se odstraňuje lidstvo? Do své první, experimentální fáze, vstoupila věda o vyhlazování když byly založeny vyhlazovací tábory nacistů, sovětská souostroví Gulag a pracovní tábory čínských komunistů pro převýchovu prací. Ale dnes, s nástupem nukleárních, biologických a seismických zbraní (nemluvě o zbrojních nanotechnologiích), se zničení toho, co Nietzsche nazýval "to mnohé-příliš-mnohé", stává zjevnou možností. A tak ti čtyři reformátoři Stevensonova příběhu vydláždili cestu feminismu, ateismu, právnímu nihilismu a darwinismu (přípravujíce tak scénu pro zrušení soukromého vlastnictví – coby nutné předběžné podmínky).

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.