Obsah

Gnosticismus, Manipulace a Dugin

V uplynulých dnech a týdnech jsme svědky toho, že protikremelské hospodářské sankce přijaté v důsledku agresivní politiky Moskvy posledního období fungují. Jistě, existují i jiná krkolomná vysvětlení, ale my se domníváme, že když má něco chlupy jako pes, ocas jako pes a štěká to jako pes, bývá to obvykle pes.

Číst dál...

Gnosticismus – podstata modernosti

Šarvátky různých pojetí pravdy v Římské říši skončily vítězstvím křesťanství. Nesporným důsledkem tohoto vítězství bylo odbožnění1) světské mocenské sféry. Dalo se předpokládat, že s příchodem moderní doby dojde k opětnému zbožnění2) člověka a společnosti. V tomto bodě je již ale nezbytné, abychom upřesnili naše pojmy, a to především z toho důvodu, že jak termín "modernost", tak i periodizace dějin závisí na tom, jaký smysl opětnému zbožnění připisujeme. Proto odbožněním mám na mysli proces, jímž odumírá kultura polyteismu na empirickou atrofii, a lidské bytí ve společnosti je znovu uspořádáváno milostí svět přesahujícího Boha, prožitkem oblažující vize věčného života jako konečného lidského určení. Opětným zbožněním však nemám na mysli obrodu polyteistické kultury v řecko-římském duchu. Charakteristika moderních masových politických hnutí jako hnutí neo-pohanských, která je nyní v módě, je zavádějící, protože obětuje historicky jedinečnou povahu moderních hnutí povrchním podobnostem. Moderní znovu zbožnění má svůj zdroj spíše v křesťanství a odvozuje se z těch jeho složek, které byly universální církví potlačovány jako kacířské.

Číst dál...

Manipulace, provokace, dezinformace čili kupci, intelektuálové a moderátoři

„Úkol zůstává vlastně jediný: nedovolit jim, aby ulovili naše duše.“

Odkaz Džingischánův

Ve 20. století se v Rusku vyskytla celá plejáda vynikajících historiků a myslitelů, kteří úplně zvrátili pohled na minulost Ruska. Kdežto do té doby byla tato země považována za dědice Rusi Kyjevské, jejímž dějinným úkolem bylo sjednocení ruských území, nyní se objevila myšlenka, že Rusko je dědicem impéria Džingischánova, jehož úkolem zůstává sjednocení celé Eurasie. Mezi osobnosti, které měly nesmazatelný vliv na ruský intelektuální život, patřili mezí jinými: kníže Nikolaj Trubeckoj, Nikolaj Aleksějev, Petr Sawicki, Lev Karsavin a Lev Gumilov.

Číst dál...

Duginova „Čtvrtá politická teorie“

Poté, co byly letos 2. května nad Slavjanskem sestřeleny první dva vrtulníky ukrajinské armády, jako jeden z hostů v nedělních Otázkách Václava Moravce vystoupil Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře. Když padla otázka, zda stojí za ruskou agresí nějaký plán, Kmoníček hájil názor, že nic takového neexistuje, že Putin čistě oportunisticky reaguje na situaci a obratně využívá ukrajinské krize, například když anektoval Krym.

Číst dál...

Alexandr Dugin, Putinův Rasputin

„To si snad z nás dělají srandu?!“ – byla má reakce na zprávu, že EU v souvislosti s ruským počínáním na Krymu a na Ukrajině uvalí sankce na 20 osob. Režim každé země – to je cca. 2000 lidí. Jsou to prezident, premiér, ministři, poslanci, senátoři, náměstci ministrů, šéfové a pod-šéfové tajných služeb, velení armády, klíčoví důstojníci, vrchní soudcové, prestižní novináři a šéfredaktoři mínění-tvořících periodik, určití byznysmeni, bankéři. Prostě establishment. Chcete-li zničit režim, musíte tyto lidi odstranit, anebo odříznout od moci. Tak jsem si říkal: pochlapí se EU a budou to sankce na 200 osob, anebo bude umírněná a bude to jen na 100 osob? Odpověď, které se nám dostalo, je patetická: pouhých 20.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.