Obsah

Pravda a lež v islámu – a u křesťanů?

Zamyšlení nad knížkou „Takía – pravda, lež a přetvářka v arabsko-islámské společnosti“.

Číst dál...

Richard Wurmbrand – Neboj se kříže

Díky české pobočce organizace Hlas mučedníků se českým čtenářům dostává do rukou rozsáhlá biografie rumunského pastora Richarda Wurmbranda a jeho ženy Sabiny. Anglický originál knihy má podtitul „Mučen pro Krista – celý příběh“ a navazuje na podstatně stručnější knihu „Mučen pro Krista“, která vyšla nedlouho poté, co (v roce 1965) jedna norská misijní organizace zaplatila Rumunsku deset tisíc dolarů, aby Wurmbrandovi mohli vycestovat z Rumunska.

Číst dál...

Třetí radikální hnutí odporu

Četl jsem nyní knihu „Islamismus, třetí radikální hnutí odporu,“ vydanou Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně, v roce 2018. Německý originál ,,Dritte radikale Widerstandsbewegung: der Islamismus“ vyšel už v roce 2009. Jeho autorem je Ernst Nolte (1923-2016). Záložka knihy ho představuje jako „významného německého filosofa a historika, který ve svém díle brilantně analyzoval totalitární režimy 20. století.“ Sympatický nám autor být nemůže. Přesto si myslím, že říká věci, o kterých bychom měli uvažovat.

Číst dál...

Kapitoly z dějin kulturní revoluce na Západě VII.

Předchozí části (první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá)

Z extrému do mainstreamu

Hnutí hippies jako soudržný fenomén šedesátých let s koncem dekády „odpadlo“ (a to nejen po Learyho způsobu) a spolu s politicky neúspěšnou, převážně studentskou novou levicí se transformovalo do rozmanitých podob, jejichž základní typologie odpovídá následujícímu výčtu: návrat k standardům rodinného a pracovního života; komerční pohlcení kontrakultury popkulturou; vznik „státu hippies“ v Evropě v jedné ze čtvrtí dánské metropole; rozvoj pseudonáboženského hnutí new age; vznik nevládních politizujících nátlakových organizací (hájení míru a práv žen, etnik, sexuálních menšin, zvířat, přírody);1 zaujímání akademických a politických postů a šíření ideového i mocenského vlivu.2

Číst dál...

Skuteční liberálové, probuďte se!

„Evropa páchá sebevraždu. Lépe řečeno, její vlastní představitelé se rozhodli, že ji zavraždí,“ píše Douglas Murray v prvních řádcích knihy Podivná smrt Evropy. Předloni se stala evropským bestsellerem a nyní se do knihkupectví dostal i její český překlad. Murray volí silná slova. Oprávněně?

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.