Obsah

Papež František a démonická genderová teorie

Operativní změnu pohlaví televizní hvězdy Bruce Jennera ponechal papež František bez komentáře, ale lze si domyslit, co si o tom asi myslí. Podobně jako jeho dva předchůdci se papež vyslovil přímo a nesmlouvavě o intelektuální prázdnotě genderové teorie a genderové ideologie. Tyto populární tendence postmoderního myšlení zpochybňují, ne-li přímo popírají roli, kterou příroda hraje v lidském chování.

Následuje ukázka toho, co k tomuto tématu papež uvedl:

15. 4. 2015 „Kladu si otázku, jestli tzv. genderová teorie není zároveň výrazem frustrace a rezignace při hledání způsobu, jak vymýtit rozdílný přístup k pohlavím, protože už dál nelze vidět, jak mu čelit. Ano, riskujeme krok zpět.“

23. 3. 2015 „Krize rodiny je sociální realitou. Pak je tu ideologická kolonizace rodiny podle způsobů a podnětů z Evropy i ze zámoří. Genderová teorie, ten omyl lidské mysli, způsobuje hodně zmatku.“

Na palubě letadla z Manily do Říma, když označil „genderovou teorii“ jako formu „ideologické kolonizace“, řekl:

19. 1. 2015 „Proč ideologická kolonizace? Protože se zmocňují, opravdu zmocňují potřeby národa využít příležitost uvést se a sílit – dětmi. Není to ovšem nic nového. Stejně si počínaly diktatury minulého století. Přicházely s vlastními doktrínami – vzpomeňte si na Balillu, Mussoliniho fašistickou mládež, vzpomeňte si na Hitlerjugend.“

16. 1. 2015 „Buďme na stráži před kolonizací novými ideologiemi. Existují formy ideologické kolonizace určené ke zničení rodiny.“

30. 1. 2014 „Genderová ideologie je démonická!“

Papež František by nikdy nedémonizoval Bruce Jennera – ten/ta disponuje stejnou důstojností jako všechen lid Boží. Ovšem ocejchováním samotné ideologie, která obhajuje jeho změnu pohlaví, coby démonické, dává papež najevo, co o tom soudí.

Doplněk

Má papež František na mysli Bruce Jennera? Vypadá to tak. Proč by jinak odsuzoval genderovou ideologii, která nemá nic společného s tezí jeho projevu? Jak jsem uvedl minulý týden (jde o první část tohoto textu, pozn. red.), papež František se nijak nestyděl genderovou ideologii odsoudit. Toto řekl včera: „Dovolte, abych obrátil vaši pozornost k hodnotě a kráse manželství. Komplementarita muže a ženy, která je vrcholem božského stvoření, je zpochybňována takzvanou genderovou ideologií ve jménu svobodnější a spravedlivější společnosti. Ve skutečnosti však rozdílnost muže a ženy nestaví do protikladu ani do podřízenosti, ale přivádí ke společenství a rodičovství vždycky k Božímu obrazu a podobě.“

Tyto poznámky o vzájemném doplňování muže a ženy, toto obvyklé katolické pojetí sexuality, by papež mohl učinit i bez odkazu na genderovou ideologii. Kritikou postmoderní ideje, podle níž je přirozenost fikcí, si záměrně vzal na mušku filosofii obhajující chirurgii změny pohlaví. Je příznačné, že současně uvedl konvenční moudro akademické obce, že genderová ideologie je osvobozující silou; jeho pojetím je, že svoboda nespočívá v protikladu přírody a jejího Boha.

Mainstreamové sdělovací prostředky budou papežův projev ignorovat, i když téma sexuality a genderové ideologie se vyloženě nachází v oblasti víry a etiky, což o tématu klimatických změn říci nelze.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer, s využitím českého překladu Radia Vaticana (Papež k biskupům Portorika). Redakčně spojeny dva texty (druhý s názvem Pope Francis addresses gender identity je Doplňkem prvního...).

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.