Obsah

Editorial

Vážení čtenáři,

tématem měsíce je opět imigrace. Nicméně, situace je komplexní. Vedle destabilizujícího přílivu ekonomických migrantů z Afriky je zde stále Islámský stát terorizující každého, na koho dosáhne, a „generující“ tak další masu lidí v pohybu. Kromě toho kolabuje Řecko. A (zatím stále „pouze“) hybridní válka Ruska proti Ukrajině stále pokračuje. A všechno souvisí se vším.

Řecko je jednou z hraničních zemí Schengenského prostoru, navíc v těsném sousedství destabilizovaných regionů, a jeho neřízené zhroucení by mělo – z hlediska nelegální migrace – fatální důsledky. Kromě toho nelze přehlédnout vazby Kremlu na stávající řeckou politickou representaci, ani čínské ambice (o kterých jsme se již v KONZERVATIVNÍCH LISTECH zmiňovali). V tomto kontextu je také třeba číst i zprávy, jako „Člen EU Kypr nabídl Rusku letecké a námořní základny“ (Echo24.cz, 9.2.2015).

Západ je ve smrtelném ohrožení, o tom není pochyb. Není to poprvé, ani naposledy. Tedy, doufejme, že to není naposledy, neboť v tomto smyslu je ve stejné situaci jako Izrael: jeho nepřátelé si mohou dovolit kolik porážek chtějí – Západ však ani jedinou, byla by zároveň porážkou (nadlouho) poslední. Tedy, ne že bychom se obávali totálního zániku – podobně jako po pádu Říma by však byla civilisace zahnána do podzemí na mnoho generací a odtam by musela být znovu vybudována. Nakonec, kdyby už k tomu došlo, žádná katastrofa by to obecně nebyla. Ale byla by patrně provázena mnoha osobními tragédiemi. Zkrátka, není na místě si něco takového přát – naopak je nutné pokusit se takovému vývoji zabránit (a případně podlehnout s vědomím, že jsme udělali vše, co jsme udělat mohli...). Co je tedy třeba dělat? Zejména obnovit vládu zákona. Je-li např. nějaká migrace nelegální, pak je třeba vůči ní podle toho postupovat a takové migranty zkrátka vracet. Jinak pojem „nelegální“ můžeme přestat používat (což je pochopitelně ten nejmenší důsledek...). Probudit živou loyalitu lidí k Západu. Tedy např. okamžitě zastavit produkci nejrůznějších ataků proti přirozeným institucím, zejména proti rodině, nebo přestat omezovat svobodu slova. Prohlubovat spolupráci uvnitř Západu. Tedy dnes a tady dohodnout volný obchod – přijmout TTIP. Nezaměňovat nástroje a cíle. Např. EURO není cílem, ale nástrojem. Cílem je co nejsnadnější spolupráce mezi zeměmi Západu. Je-li této spolupráci EURO v konkrétním případě na překážku, nelze z něj dělat modlu. Konkrétně: nechme (konečně) Řecko odejít z eurozóny.

Tak by se dalo pokračovat. Co je nezbytné také reflektovat, že nemáme příliš mnoho času. Pokud se nám akutní hrozby nepodaří odvrátit, chaos se bude šířit. A až dosáhne určitého kritického stupně, dostaví se synergické efekty: Kreml obsadí Pobaltí. The world is changed, I feel it in the water, I feel it in the earth. I smell it in the air.

Přejeme pokud možno příjemně prožité prázdninové měsíce, ideálně s KONZERVATIVNÍMI LISTY.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.