Obsah

Moskva a Nacistická internacionála

Alexandr Dugin, ruský geopolitický teoretik a rádce prezidenta Putina, prohlásil, že dvacáté století bylo „stoletím ideologie“. Podle Nietzschovy předpovědi to bylo století vzájemně znepřátelené ideje (a ideologie). V pořadí podle doby vzniku šlo o tyto bojující strany: liberalismus (levicový a pravicový), komunismus (počítejme sem i sociální demokracii) a fašismus (včetně Hitlerova národního socialismu). Tyto tři ideologie proti sobě vedly boj „na život a na smrt, který v podstatě tvořil celé ty dramatické a krvavé politické dějiny dvacátého století“. Podle Dugina z něj koncem minulého století vyšel jako vítěz liberalismus. Avšak vítězství tohoto druhu bývají zřídka trvalá.

Číst dál...

Čím zač platíme?

Díky ekonomii jsem se naučil důležité pravidlo. Za všechno se platí. Všechno má své náklady či odvrácenou stranu, chcete-li. Ekonomové nejraději mluví o „nákladech obětované příležitosti“. Ptají se: o co jsem přišel tím, že jsem se snažil vystudovat, věnovat se svému koníčku či neřesti nebo vzít si právě jednoho partnera a s ním strávit život? Obětované náklady našeho konání a rozhodování jsou viditelné někdy více, někdy méně. Ale vždy existují. Můj oblíbený Fréderic Bastitat dokonce tvrdil, že ekonomické zkoumání začíná teprve tam, kde není vidět odvrácená strana toho, co je zjevné.

Číst dál...

Omyl egoismu

Lidové noviny začaly vydávat měsíčník Index, věnovaný převážně ekonomice. Jeho třetí (červnové) číslo obsahuje interview s Yaronem Brookem, předsedou Institutu Ayn Randové. Otázky kladla Tereza Matějčková a článek má titul „Svět zachrání nenasytní kapitalisté“. Zdá se mi, že Yaron Brook formuluje životní postoje řady pravicově (nikoli však konzervativně) smýšlejících lidí, a cítím potřebu se proti jeho myšlenkám vymezit.

Číst dál...

Ayn Rand – falešný prorok v zemi zaslíbené

Článek o pseudonáboženské ideologii objektivismu a jeho tvůrkyni, Ayn Randové. Ayn Rand se narodila 2.2. 1905 jako Alissa Rosenbaum v Sankt-Petěrburgu. Její otec ji dal přezdívku Ájin, což v jidiš znamená oči. Měla krásné, jasné, fascinující oči. Ona sama přijala příjmení Rand, které je odvozeno buď od měny Jižní Afriky, tehdejšího největšího naleziště diamantů, anebo od psacího stroje Remington-Rand.

Číst dál...

Konec druhé světové války a sovětská dobyvačná politika

(Anne Applebaumová: Železná opona. Podrobení východní Evropy 1944–1956, Beta-Dobrovský a Ševčík, Praha-Plzeň 2014)

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.