Obsah

Názorový posun

V textu „Migrace jako nový strašák“ (Neviditelný pes, 27.8.2015) má Karel Hvížďala slova plná pochopení pro nedávno publikovanou „petici vědců“. V tom není text nijak významný, takových lze v našich mainstreamových médiích najít, troufám si říct, desítky.

Co mě zaujalo je předposlední věta celého článku: „Na druhou stranu politici musí určit hranice přistěhovaleckým vlnám, které jsou jednotlivé země schopné zvládat.

V článku „Kvóty pro přistěhovalce do EU“ (Neviditelný pes, 21.5.2015), se kterým jsem polemizoval textem „Chvátej vyhnanče z míst, kde jsi žil“ (KONZERVATIVNÍ LISTY, 5/2015), stejný autor píše: „Jenže jsme se před pětadvaceti lety vrátili do euroatlantické civilizace, která dodržuje pravidla vypracovaná těsně po druhé světové válce pod názvem Ženevské konvence zahrnující i tzv. uprchlická práva: jde o zákaz nuceného přesunu či navrácení osoby do země, kde by uprchlíkům hrozilo porušení základních lidských práv z důvodů náboženských, rasových či politických.“ ...a dále: „V zemích, z kterých lidé prchají, zuří většinou občanské války, které neumíme zastavit, a vracet lidi do podmínek, kde je ohrožen jejich život, si nemůže naše civilizace jednoduše dovolit: tím by popřela hodnoty, na kterých je postavena.“.

Já v tom cítím názorový posun (byť je třeba representovaný pouhou změnou akcentu...). Jednak jsem rád a jednak panu Hvížďalovi touto cestou, byť si toho prakticky jistě nevšimne, děkuji. Ukazuje to, mmj., že trpělivě a klidně opakované předkládání logických argumentů má smysl a že to má cenu dělat i na takovém mediálním okraji, jaký dnes představují KONZERVATIVNÍ LISTY. Je samozřejmě možné, že pan Hvížďala začíná být jen „přemáhán realitou“ – ale i v tom případě hledá mysl přirozeně tíhnoucí ke konsistenci (jako nutné podmínce pravdy...) udržitelnou racionalisaci a je důležité, aby ji, když už hledá, měla možnost také najít, bez nutnosti vše promýšlet, formulovat a zdůvodňovat individuálně od základu.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.