Obsah

Hajme práva bezbranných dětí a neexperimentujme na nich!

Dnes víc, než kdy jindy je třeba vytvářet stabilní a pevné rodinné zázemí.

 

Uznávám lidskou důstojnost všech, ale odmítám uměle měnit zákony přirozenosti a přírody. Jsem přesvědčena o tom, že jedině muž může zplodit a jedině žena může porodit dítě a proto se pouze muž a žena mohou stát rodiči. Jsem si jista, že základem společnosti je spořádaná a pevná rodina. Muž a žena jsou biologicky odlišní ve své stavbě těla a mají odlišné sociální role, žena je tvůrkyní tepla domova a muž je ochráncem ženy a dětí.

Proto nesouhlasím s připravovanou novelou zákona o registrovaném partnerství, která by měla umožnit homosexuálním párům adopci. Trvám na tom, že je nadstandardní a že otcem je muž a matkou žena a ne registrovaní partneři. Novými alternativními variantami zpochybňujeme staletí osvědčený a fungující model rodiny. Proto podporuji petici proti této novele. Chci zdůraznit, že tato petice není namířena proti homosexuálům. Je namířena proti absurdnímu uzákonění adopce těmito páry. Jistě mnozí víte, že homosexuální lobby nejdříve usilovala postupnými plíživými kroky o uzákonění registrovaného partnerství, nyní je to adopce dětí a tak se ptám, čeho se můžeme dočkat příště?

Uvědomuji si, že je především nutné chránit zájmy těch, kteří se sami bránit nemohou – práva nevinných dětí. Je naší povinností usilovat o vytvoření těch nejlepších a stabilních podmínek pro výchovu dítěte a ne utvářet alternativy, které nikdy nemohou nahradit základní model rodiny. Vytvářením nových alternativ experimentujeme na bezbranných dětech, zpochybňujeme a postupně rozmělňujeme model rodiny.

Trvám na tom, že tento model je třeba mít v úctě a udělat vše proto, aby zůstal pevným pilířem společnosti.

Petici můžete podepsat zde nebo zde.

 

Autorka je členkou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ČSSD a iniciátorkou petice proti adopci dětí homosexuálními páry.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.