Obsah

Nejmladší bojovník proti komunismu v ČR odmítá přijetí u ministra

S radostí i jistým pocitem zadostiučinění si dovolujeme upozornit, že dlouholetý spolupracovník naší redakce, novinář a publicista pan Dušan Stuchlík (nar. 1972), se stal v minulých dnech nejmladším držitelem osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.

Rádi Dušanu Stuchlíkovi blahopřejeme a při této příležitosti musíme znovu upozornit, že v naší zemi dosud neproběhlo vypořádání s totalitní komunistickou minulostí tak, aby v ní byl umožněn svobodný a demokratický rozvoj skutečně celé společnosti. Naopak, současný vývoj vyvolává značné obavy z návratu modernizovaných komunistických struktur k moci. Tím máme na mysli nejen nevypořádání se se stále existující komunistickou stranou, ale zejména rizika plynoucí z relativně nového, ale o to nebezpečnějšího subjektu, hnutí ANO 2011 oligarchy Andreje Babiše.

Andrej Babiš a jeho politický produkt, který již za krátkou dobu své existence dosáhl na nejvyšší strategické politické a mocenské posty, přitom nese jasné znaky nebezpečného zpravodajsko-oligarchického uskupení, jaká známe zejména ze současného Ruska.

Jsme proto také rádi, že stejné obavy z výše uvedeného fenoménu má nejen redakce KONZERVATIVNÍCH LISTŮ, ale i pan Dušan Stuchlík. Ten se proto rozhodl nezúčastnit se slavnostního předání osvědčení a odznaku z rukou ministra obrany Martina Stropnického. Zdůvodňuje to těmito slovy: „Není to nic osobního vůči panu ministru Stropnickému, kterého osobně ani neznám. Ale na post ministra obrany je nominován za politický subjekt, který vykazuje jasné a naprosto nepřehlédnutelné znaky silného personálního propojení se strukturami bývalé StB. A jelikož to považuji za naprosto nepřijatelné a konec konců i za bezpečnostní hrozbu pro celou zemi, nemohu ocenění převzít z rukou ministra, který tento politický subjekt také reprezentuje.“.

Gesto Dušana Stuchlíka plně podporujeme a věříme, že bude inspirací nejen panu ministru Stropnickému, ale všem příznivcům a voličům hnutí ANO 2011, k zamyšlení nad tím, co a koho podporují.

 

Dušan Stuchlík, český novinář a publicista se narodil v Brně a nyní žije na severu Čech. Podrobnosti o jeho politických aktivitách naleznete například na české wikipedii. O jeho aktivitách v Demokratické iniciativě se můžete dočíst na stránkách KONZERVATIVNÍCH LISTŮ.

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.