Obsah

Válka liberálů proti černým

V roce 1991 jmenoval prezident Bush na post v Nejvyšším soudu USA namísto Thurgooda Marshalla Thomase Clarense, někdejšího soudce při Odvolacím soudu USA za District of Columbia a dříve předsedu Komise pro rovné pracovní příležitosti. To ostatní už je, jak se říká, historie.

Právní výbor senátu pod předsednictvím nynějšího viceprezidenta Joe Bidena připustil, že se nominační slyšení stala cirkusem, kde si Thomas prodělal osobní peklo, na jehož konci prohlásil: „Pouhé stvrzení, byť do Nejvyššího soudu, je zřejmě jen žalostnou kompenzací toho, co se mi stalo.

Bezdůvodná a barvitá tvrzení o sexuálním obtěžování, která vůči Thomasovi vznesla Anita Hillová, černošská obhájkyně pracující pro něho v Sekci pro vzdělání a při Komisi pro rovné pracovní příležitosti,  dostala na slyšení plný a neomezený prostor.

Návrh a následné jmenování černého muže, vzešlého ze skromných a chudobných poměrů, do Nejvyššího soudu USA, spíše než aby se stalo okamžikem hrdosti národa a černých Američanů, změnilo se těmito pomluvami v příležitost k výpadům proti charakteru a k ostouzení.

Toto znechucující a zahanbující vystoupení budiž nedopatřením historie, kterou jsme zamýšleli zapomenout. A přece liberálové, neboť Thomas je konzervativec, se nikdy nezřeknou nekončící kampaně s cílem zničit ho.

Zábavní průmysl, místo aby natočil film o Thomasově životě a jeho úspěších, nám tak na kanálu HBO nabízí pořad „Potvrzení“ (v originále „Confirmation“, pozn. red.), který do obýváků Američanů vnáší všechen ten odpad klepů, aby nově rozdmýchal kampaň liberálů s cílem podvrátit a zničit důvěryhodnost brilantního konzervativního právníka, shodou náhod černé pleti.

Dalo by se pochopit, kdyby TV kanál HBO zvolil téma zvěčnění těchto klepů, pokud by nějaké obvinění Hillové proti Thomasovi bylo opodstatněné, alespoň zčásti. Ale nic takového. Takže, kde je zpravodajství, kde historie? Obzvláště s přihlédnutím k závratné ceně, kterou byl Thomas nucen za zveřejnění lživých a hrubých osočení od Hillové osobně zaplatit, proč by ho tím měla stanice HBO, a tedy i americké publikum, nanovo vláčet? Co to vypovídá o „zábavním“ byznysu a o HBO?

Stuart Taylor Jr., dnes člen Brookings Institution ve Washingtonu, který coby novinář referoval o zmíněných slyšeních pro National Journal, nazval snímek HBO „Hollywoodskou vraždou“. V úvodníku pro Wall Street Journal vypíchl jasné nesrovnalosti v chování Hillové a svědectví, která snímek HBO ignoruje.

A co je snad nejdůležitější, snímek pomíjí skutečnost, že se na četných vysokých postech, které Thomas ve své pracovní kariéře zastával, nenašel žádný jeho spolupracovník, který by vystoupil ve prospěch tvrzení Hillové.

Clarence Thomas by měl být vzorem pro mladé černochy. Ale rozvinutá lidská svoboda a důstojnost nejsou prioritami liberálů. Jejich prioritou je rozvíjení levicové agendy a zneužití černochů jako nástroje k tomuto účelu.

Pokračující útoky liberálů na konzervativní hodnoty a ustavičné živení stereotypů o černoších jako sexuálních predátorech, jak to prezentuje produkce HBO s cílem podrazit Clarence Thomase, jen zhoršují krizi mladých černochů, kterou liberálové prý pomáhají řešit.

Takové programy, jako například iniciativa prezidenta Obamy s názvem „My Brother's Keeper“ (vládní program z roku 2014 zaměřený na odvrácení rostoucí zločinosti mladých černochů), spuštěná jako výzva ve věci krize mezi černochy, nemají šanci, dokud bude tohle pokračovat.

Nedávno jisté černošské kruhy nevycházely z údivu nad nízkým zastoupením černých talentů při nominacích na Oskara. Třeba by se černoši měli více soustředit na vleklou válku černochů se zábavním průmyslem zneužívajícím a podsouvajícím zhoubné stereotypy o černoších.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.