Obsah

Počítejte s další kampaní kulturního marxismu: genetická pohlavní přitažlivost

Britský tisk je bezedným dolem nechutností, provokuje však myšlení a - sice podivnou metodou, ale pravdivě – odhaluje, v jaké je lidstvo situaci. Časopis The New Day uveřejnil senzaci z minulého týdne (text v originále publikován 12. dubna 2016, pozn. red.): vášnivý a romantický incestní vztah mezi jednapadesátiletou britskou ženou a jejím dvaatřicetiletým americkým synem.

Když Kim Westová studovala v Kalifornii, přivedla na svět nemanželské dítě. Předala je k adopci a vrátila se do Anglie. Asi o třicet let později se dozvěděla, že s ní její syn Ben Ford chce navázat kontakt. Když se setkali, okamžitě pocítili nesmírnou vzájemnou pohlavní přitažlivost. Nakonec Ben opustil manželku a nastěhoval se k matce. Žijí spolu a plánují děti.

Poadopční romantický vztah se dá stěží pochopit, pro jeho existenci však existuje dosti dokladů. Americká adopční poradkyně Barbara Gonyová zavedla v osmdesátých letech pro tyto vášnivé city termín „genetická pohlavní přitažlivost“ (GSA). V rozhovorech s dvěma britskými psychology mluvily dotazované oběti GSA vesměs o „romantickém ‚zamilování‘, intenzívním, prudkém a náhlém, jemuž se téměř nedalo odolat“.

O incestu se lidé zdráhají hovořit, neboť ve většině právních systémů je tato záležitost nejen tabu, nýbrž i protizákonná. Podle odhadu zmíněných psychologů se však v době, kdy jsou sourozenci a rodiče opět spolu, objevují takové pocity asi v padesáti procentech případů. Jejich článek vyšel před dvaceti lety v časopise British Journal of Medical Psychology (později přejmenovaném na Psychology and Psychotherapy), je tedy možné, že počet případů od té doby ještě vzrostl.

Jak zdůraznila jedna soucitná novinářka píšící pro londýnský list The Telegraph, mohlo by ve skutečnosti příčinou obrovského nárůstu převahy vztahů typu GSA být anonymní dárcovství spermatu. Ve Spojeném království mohou děti navázat kontakt s biologickými rodiči ihned po dosažení osmnáctého roku, takže když „genetičtí sirotci“ navštíví rodiče, které nikdy neviděli, počet případů zákonitě roste. Autorka z toho vyvodila závěr: „Ti, kdo podlehnou GSA, nejsou blázni nebo podivíni. Jsou to oběti, které zoufale potřebují pomoc a porozumění. Tyto pocity jsou pro ně nezvládnutelné; pomocí vědeckého výzkumu a podpory jim však lze umožnit, aby tento ničivý neduh do jisté míry zvládli.“

Neměla by v nás tato zdůvodnění pro sympatie k obětem GSA rozezvučet poplašný signál? Nepřekonatelná láska – „oběti“ jsou pevně zakořeněny v genech a tudíž bezmocné – obecně to narůstá – snad si to zasluhuje větší společenské přijetí...

Nejsou to snad přesně tytéž důvody jako ty, které posloužily jako podpora legalizace homosexuality a gayského či lesbického manželství? Pokud charakteristickým rysem, který definuje lásku, je erotický impuls, pak je jen logické legalizovat též incest.

A už se rozvíjí právní argumentace. V článku v časopise Criminal Law and Philosophy uvedla akademická pracovnice Rutgersovy právní školy Vera Bergelsonová argument, že tradiční důvody pro zákaz incestu jsou přehnané nebo nedostačující, rozporné nebo jasně neadekvátní. Odpůrci incestu, když se na ně zatlačí, prý tvrdí, že incest poškozuje děti, což je ale podle ní vědecky neúnosné: „… není ani zdaleka jasné, že by oplodnění blízkým příbuzným znamenalo pro společnost hrozbu. Počet vážných genetických poruch spojených s takovým plozením je naprosto omezený. Ba co víc, někteří vědci se domnívají, že právě prevence příbuzenských sňatků by mohla v dlouhodobé perspektivě obyvatelstvu škodit ...“

V každém případě může pravděpodobnost genetických poruch sotva sloužit jako důvod k zákazu manželství. Kdyby tomu tak bylo, zakázala by společnost umělé oplodňování, při němž se vrozené vady vyskytují ve vysoké míře. Právnička argumentuje stejně, jako v sedmdesátých letech zastánci homosexuality: „pravým zdůvodněním dlouhé historie zákonů proti incestu je pocit hnusu a odporu, jaký má tato tabuizovaná praxe tendenci vyvolávat ve většině obyvatelstva. Pokud však nedochází k žádným přestupkům, pak ani historické tabu, ani pocit hnusu a odporu nemohou být legitimním důvodem k prohlášení nějakého počínání za zločinné.“

Jestliže jsme se smířili s logikou homosexuálního manželství, pak můžeme těžko odmítnout logiku legalizovaného incestu. Vše, co potřebujeme, je odpověď, kterou mají GSA pro úchvatnou, beznadějně „do sebe zamilovanou“ dvojici – Caitlyn Jennerovou/Bruce Jennera (americká televizní celebrita – muž, který se nechal operativně změnit v ženu, pozn. překl.): Připravte se na kampaň za práva GSA!

Článek byl převzat z internetového magazínu MercatorNet, vydávaného autorem. Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila Ivana Kultová.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.