Obsah

Plzeň – květen 2016

Západočeská metropole bývávala vždy městem s poněkud odlišným politickým klimatem. Příčinou tohoto stavu může být osvobození západu Čech nikoli Rudou, ale 3. americkou armádou, či v červnu 1953 proběhnuvší první větší povstání Plzeňanů proti komunistickému režimu. Bolševik se pak odvděčil tím, že v rámci hesla „Západočeský kraj – pevná hráz socialismu a míru“ zde po 50 let neprováděl žádné významnější investice, maje tento prostor za bojiště armád Varšavské smlouvy s vojsky NATO, resp. ČSLA a Bundeswehru.

Přesto a nebo právě proto značná část obyvatel stále ještě dodnes nezapomněla na jarní dny roku 1945 i 1953, a je velmi alergická, když se kdokoliv pokouší měnit výklad historie tohoto regionu.

Byť oficiální vyjádření představitelů města Plzně pro sdělovací prostředky byla poměrně strohá, asi i ostatní obyvatelé ČR zaznamenali, že se v Plzni letos událo něco podivného. Letošní oslavy vyzněly poněkud rozporuplně a podivně, ač se magistrát tváří, že vše proběhlo bez problémů a za zájmu a nadšení obyvatel – v některých materiálech se dokonce objevily záběry nikoli letošní, ale z roku 2015. Město prostě nemůže přiznat, že oslavy byly letos nejen o poznání skromnější, ale že tady došlo i k nějakým excesům.

Oficiální akce magistrátu proběhly za zvýšených bezpečnostních opatření – tolik strážníků Městské policie Plzeň nikdy před tím ani potom už nebylo vidno – omezovala se doprava, snižoval počet jízdních pruhů, uzavíraly se celé oblasti města. Nic proti klidu a bezpečí zahraničních hostů – veteránů armád, tak i regionálních politiků i poslanců a senátorů, kteří se musejí ukázat před volbami na veřejnosti, ale nabízí se otázka, kdo asi sloužil na služebnách a jak by byla bývala MP schopna konat v jiných městských obvodech, pokud by bylo třeba. Zřejmě by asi zaskočila civilní bezpečnostní služba vlastněná některým ze zastupitelů – např. CBS zastupitelky za KSČM, jež již převzala ostrahu radnic a objektů města v Plzni místo MP, či Group BBS vlastněná zastupitelem ČSSD Bayerem.

Stanovisko města letos bylo, že netřeba okázalých přehlídek vojenské techniky každým rokem. To by mohlo mít svoji logiku, kdyby ale nehrozilo, že účastníků, zejména z řad pamětníků, u oslav pořádaných v pětiletých cyklech, bude rapidně ubývat. Ale za vším hledejme peníze, takže pravým důvodem je to, že pouze vybraní jedinci a organizátoři měli nárok na finanční podporu města.

Nejvíce pochybností a rozčarování vzbudilo to, že by se v Plzni – místo tradičního konvoje historických vojenských vozidel – měla konat jakási bitva, kde organizátor M. Kindl prosazoval nasazení sovětské pozemní i letecké vojenské techniky. Možná by se i dal přijmout argument, že jde o jakousi imaginární akci bojů na demarkační čáře, kdyby současně nebyli, co se týče finanční i technické podpory, odmítnuti další majitelé historické vojenské techniky – především té amerického původu. M. Kindl doslova říká: „Proč letos není konvoj? Dělá se tu mnoho let a je pořád stejný. Už na něm není co vylepšovat!

Pravda je ale zase trošku jiná – radní R. Bayer (ze stejné politické strany jako primátor) přesvědčil zastupitele, že ani samotní majitelé americké pozemní techniky nemají zájem předvádět své miláčky ze sbírek. A tak město finančně a organizačně podpořilo pouze R. Bayera a jeho kamaráda M. Kindla.

Byla to účelová, zištnými úmysly motivovaná lež. Rozčílilo to nejen ostatní majitele americké vojenské techniky, výzbroje a výstroje, část opozičních zastupitelů, ale hlavně širokou veřejnost. Pozitivní roli tu však sehrál moderní fenomén – sociální sítě. Plzeňané zde dali jasně najevo, že si nepřejí žádnou smyšlenou rusko-německou bitvu se stovkami vojáků a desítkami kusů bojové techniky, že chtějí vidět tradiční konvoj amerických vozidel, která – na rozdíl od tanku T 34 s rudou hvězdou – k Plzni jaksi patří. M. Kindl tak nakonec bojovou akci Rudé armády raději ani nepředvedl.

Nejhorší na tom je, že tak jako se šíří demagogie a lži z prostřední „Hradního pajzlu“, napadá se tzv. pražská kavárna, tak obdobné antagonismy probíhají již i na regionální úrovni. Z proruských serverů se dozvídáme, že TOP 09 a fašistická skupina obyvatel, ve snaze zamlčovat účast rudoarmějců na osvobození Československa, donutila organizátory nerealizovat bitvu sovětů a fašistů – a to prý z obavy o techniku i zdraví osob. Že se nakonec tank T 34 a další technika spolu s rudoarmějci objevila v kempu vojenské techniky – ačkoliv ani sem historicky jaksi nepatří – nikdo ji tu neničil, nepoškozoval ani nenapadal krasnoarmějce, o tom už kremelští trollové mlčí.

Bohužel ani magistrátní úředníci se nezachovali příliš korektně vůči majitelům historické techniky mimo okruh Military Car Clubu poté, co se tito rozhodli, že tradiční nedělní konvoj uspořádají sami. Město se tvářilo tak, jako by – v případě konvoje uspořádaného na náklady majitelů historických unikátů – šlo skoro o ilegální akci. Zatímco pohyb oficiálních hostů Magistrátu města Plzně byl bedlivě střežen – 1 autobus doprovázela 3 vozidla MP užívajících výstražních znamení k právu přednostní jízdy, konvoj asi 80 vojenských vozidel musel být realizován v rámci běžného silničního provozu na jedné z nejrušnějších plzeňských tříd. Třebaže tento Conwoy of Liberty projížděl Plzní každoročně od r 1990, letos se oficiální podpory dostalo jen trapné náhražce Ride of Freedom v režii zastupitele ČSSD. Naopak se sluší poděkovat republikové policii, která na regionální úrovni, není-li úkolována ochrannou službou prezidenta, odvedla dobrou práci. Služba dopravní police PČR poskytla podporu účastníkům konvoje, který takto mohl projet městem a být sledován davy příznivců zaplnivších chodníky Klatovské třídy.

Plzeňané, patrně konsternováni podivnými okolnostmi letošních oslav, však dali najevo, že si nenechají znovu vnutit ideologii, dle které vlastně Američané přijeli již do osvobozeného města. Organizátoři nedělního neoficiálního konvoje zase ukázali, že aniž by vysávali prostředky z městského rozpočtu, jsou schopni sami zorganizovat tradiční a obyvatelstvem vyžadovanou přehlídku automobilových veteránů. K podivné pachuti oslav v Plzni v letošním roce neprospělo ani celkové politické klima v této zemi – snaha o rusofilaci země, ani události v městě samotném. V Plzni vládnoucí ČSSD s podporou koaličních parterů z ODS a KDU-ČSL nejen že podporovala předvedení jen vybrané historické vojenské techniky – a to i té sovětské, jež se na osvobození Plzně vůbec nepodílela, ale těsně před oslavami nechala odstranit symbol osvobození města – pomník „Díky Ameriko“, postavený v r 1995 v prostoru Klatovské a Americké třídy.

Uvidíme, jak budou probíhat oslavy v Plzni v příštím roce. Třeba se dočkáme umístění nových pylonů památníku, možná, že z objektivních důvodů (nedostatek financí, nesehnání vhodného materiálu, nebezpečí poškození dopravními vlivy) se reinstalace odloží na neurčito. Věřme, že tento prostor nebude opět křižovatkou tříd Moskevská a 1. Máje, že nebudeme plošně slavit osvobození vlasti Rudou armádou a povinně spolu s politiky vítat v květnu přijíždějící vyslance ruského mírotvůrce – Noční vlky. Letos zdravý rozum v Plzni ještě zvítězil, snad to tedy vydrží ještě i v roce 2017…

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.