Obsah

Volby se blíží

Podstatně více než obvykle zůstáváme v tomto únorovém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ doma, protože se toho hodně děje a my se tomu – v důsledku významných zahraničních událostí – nevěnujeme vždycky zcela dostatečně.

Pan Babiš by např. rád snížil počet poslanců a senátorů z 281 na 101. Báječná myšlenka, která se jistě bude líbit.

A bude obtížné širší veřejnosti, která poslance a senátory prostě nesnáší (a často, přiznejme, nikoli bezdůvodně...), vyložit, proč je to velice nebezpečné. Začít se s tím však musí, tak proč ne hned: Méně lidí v Parlamentu pochopitelně znamená ztížené podmínky kontroly, kterou má Parlament vůči vládě vykonávat. Také je to, logicky, krok směrem ke koncentraci moci – k obecně silnějšímu státu. Ať se to vezme z kterékoli strany, 101 poslanců a senátorů se zkrátka ovládne snáze, než 281. My ale nepotřebujeme poslance a senátory závislé na vládě, silnou vládu, silný stát – lépe řečeno, všude silný stát. Jsou oblasti, kde by měl být jistě silnější, na druhé straně však nemá co strkat nos do soukromých věcí, nemá nutit rodičům jedinou správnou výchovu jejich dětí, nemá obtěžovat s „pamlskovými“ vyhláškami ve školách a už vůbec nemá šikanovat podnikatele... to jen tak namátkou. Mějme stále v této souvislosti na paměti slova Thomase Jeffersona: „Vláda, která je dost velká na to, aby vám dala všechno, co chcete, je také dost silná na to, aby vám sebrala všechno, co máte.“ Suma sumárum, samozřejmě že menší počet poslanců a senátorů znamená efektivnější, nebo chcete-li snažší vládnutí. Je-li ale smyslem vládnout snadno, pak si pořiďme nějakou pěkou tyranii, protože nejsnáze se vládne právě tyranům – nepotřebují k tomu vůbec žádné poslance ani senátory.

Testy PISA se dělají od roku 1999. K největšímu poklesu u nás došlo po roce 2003 a od té doby jsme se na úroveň roku 2003 už nedostali. Za poslední tři roky se u nás propadla úroveň matematických schopností nejvíce ze všech zemí Evropy. Máme za sebou víc než patnáct let degenerace matematických schopností.

...projekt prokázal, že největší problém je ve stylu výuky. Memorování a procvičování vzorců k oblibě matematiky nikoho nepřivede. Právě v matematice se nejvíc ukazuje, že máme mnoho učitelů, kteří neumí učit způsobem, který by děti pro matematické poznání nadchl. Získat mladého člověka pro matematiku je těžší než ho získat pro dějepis nebo přírodovědu, protože to vyžaduje specifický typ myšlení a zacházení s abstrakcí i realitou.

Tato dvě sdělení (druhé z nich je část přímé řeči Petra Matějů), obsažená v textu Lenky Zlámalové „Degenerace myšlení českých dětí. Proč umíme čím dál hůř počítat?“ (Echo24.cz, 23. února 2017), jsou-li obě pravdivá, ukazují na možnost, že styl výuky se stále horší – tedy že bychom měli zastavit současný pohyb, ať je jakýkoli, a zařadit zpátečku... a podívat se, jak se matematika vyučovala dříve. Nemusíme se přitom strašit komunistickým režimem – matematika měla jako jeden z mála oborů výsadu, že byla totalitou křivena jen kosmeticky (když přeskočíte případné ideologické pindy v úvodech, můžete matematickou odbornou literaturu z té doby používat zcela bez obav...). Není zcela jasné, zda by tato korelace, resp. možná příčinná souvislost a její případný důsledek, nebyla třeba pro pana Matějů překvapením. Zatím se zdá, že největší starostí současných didaktiků je, aby se – nedej Bože – nějaký student nemusel naučit nějaký vzoreček...

Konečně, požádali jsme o komentář jedno z autorů, jejichž texty můžete v KONZERVATIVNÍCH LISTECH čítat, Libora Krále ke slovům Hynka Kmoníčka o možné budoucí světodějné roli presidenta ČR Miloše Zemana, který snad má mít potenciál zprostředkovávat kontakt USA, Rusna a Číny. Dozvěděli jsme se: „Bylo by pěkné, kdyby měl pan Kmoníček pravdu, ale osobně si opravdu myslím, že jediným důvodem těchto formulací je blížící se zahájení volební kampaně Miloše Zemana. Není to vzkaz pro ‚babičky z Orlických hor‘, ale pro ‚kavárnu‘, přeloženo asi takto: Vy tupci, jste úplně mimo, pořád Miloše Zemana jen kritizujete, protože jste nepochopili, jak je náš president mazaný a geniální a díky tomu se z něj teď stává hráč, který mnohem efektivněji než byste to kdy dokázali vy, bude hájit ty nejvyšší zájmy nejen ČR, ale celého světa. Docela rád bych si přiznal svůj omyl, kdyby se skutečně ukázalo, že má pan Kmoníček pravdu a Miloš Zeman je politický génius. Ale něco vzadu v mozku mi špitá, že je to jeden velký blábol...“. Děkujeme.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.