Obsah

Spolupráce KAN, KČ a KONS s TOP 09

Hlavním cílem lidí majících na srdci pravicovou politiku ve volbách 2017 do PsP má být úsilí, aby pravicová opozice ve Sněmovně byla co nejsilnější.

Nyní pravicové strany v ČR jsou strany ODS, TOP 09 a menší mimoparlamentní strany. ODS vlastními silami má šanci dosáhnout dvouciferný výsledek; TOP 09 jen obtížně.

Každá ze současných pravicových mimoparlamentních stran nyní nemá samotná šanci získat více než 5% odevzdaných hlasů.

Podpora vícero z nich současně, simultánně vůči TOP 09 však může mít synergický efekt: synergický jednak v tom smyslu, že se nejedná o podporu jen jedné pravicové mimoparlamentní strany, ale hned několika z nich, a synergický taky v tom smyslu, že jejich souběžná, synchronní podpora TOP 09 může zapůsobit jako impuls a této straně přinést nové sympatie i nové voliče. Což ji otevírá šanci na výsledek dvouciferní.

A to je v současné politické konstelaci v ČR žádoucí: ať už příští vládu utvoří kdokoli, je žádoucí, aby pravicová opozice vůči ní byla co nejsilnější.

Podpora KAN, KČ a KONS vůči TOP 09 je tudíž racionálním počinem v zájmu pravicové politiky v ČR.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.