Obsah

Dialektika

Přijdou se zeptat rabína, co že je to ta dialektika. Rabín se zamyslí... a zeptá se: „Dva prolezou komínem, jeden je čistej, druhej špinavej. Kterej z nich se umyje?

No přece ten špinavej...“ „Omyl.“ praví rabín, „Špinavej vidí čistýho, myslí si, že je čistej... proč by se umýval? Zato čistej vidí špinavýho a myslí si, že je špinavej. Takže ten se umyje – ten čistej. A teď,“ pokračuje rabín, „dva prolezou komínem, jeden je čistej, druhej špinavej. Kterej z nich se umyje?“ „Tak teď to řekli rebe: ten čistej.“ „Zase špatně.“ zakroutí rabín hlavou. „Čistej je přece čistej, co by se umýval? Špinavej je špinavej – ten se umyje. A teď,“ znovu rabín naváže, „dva prolezou komínem, jeden je čistej, druhej špinavej. Kterej z nich se umyje?“ „Rebe! No tak čistej je čistej, ale vidí špinavýho, myslí si, že je špinavej... špinavej je špinavej, ale vidí čistýho... my vážně nevíme!“ Rabín potřese hlavou: „Prosím jich, už někdy viděli, aby dva prolezli komínem a jeden byl čistej a druhej špinavej?

S hrůzou jsem slyšel soudruha Filipa, předsedu KSČ(M), v rozhovoru vysílaném 24. července t.r. na ČT24 od 18:25, jak se s naprosto vážnou tváří odvolává na dialektický materialismus. Hrůza! Jen tak mimochodem, rozhovor byl věnován situaci v Polsku a soudruh Filip polskou vládu celkem ostře kritizoval (a polský klerikalismus vůbec...). Jak říká jeden můj dobrý přítel: „Když už náhodou nevím, poslechnu si, co na to komunisti. Pravý opak bývá pravdou.

Čili co nám dialektika, ona sugerovaná jednota protikladů, přináší? Co třeba ryze dialektické tvrzení, že čím vroucněji křesťané oslavují Boha, tím více dokazují, že v Něj vlastně nevěří, že je pouhou lidskou konstrukcí? Nebo argument vyšetřovatelů ve vykonstruovaných procesech s bývalými soudruhy: „Jsi-li dobrý komunista, měl bys Straně vyjít vstříc a přiznat se, že jsi ji zradil!“ A dobří komunisté, dialektikou odkojení, se přiznávali... Inu, je lépe se mýlit se Stranou, než mít pravdu proti ní. A princip, na kterém je toto všechno založeno, nám dnes soudruh Filip servíruje, jako by se nechumelilo.

Potíž je ale v tom, že komunisté v tom zdaleka nejedou sami. Zapomeneme-li na onen materialismus, hegeliánská dialektika moderní „myšlení“ zcela ovládá – vždyť je zcela běžné, že v souladu s ní jsou lidé ochotni zároveň trvat na nějakém tvrzení i jeho opaku a vůbec jim to nepříjde divné. Je to podobné jako v principu jing a jang (ostatně moderní příklon k východním naukám a náboženstvím není zcela náhodný...): v každé bílé je obsažen zárodek černé a naopak, čili ani jedna není sama sebou. Když se to řekne třeba tak, že v každé porážce je ukryto budoucí vítězství, zní to dokonce přitažlivě. Zrcadlově už to ale tak atraktivní není... Každopádně, pokud na tento způsob „argumentace“ člověk narazí, musí mu ostře čelit: pokud křesťan vroucně oslavuje Boha, jednoduše to znamená, že v Něm uznává Dobro a Krásu a dává tím na jevo své přesvědčení, že je Bůh oslavy nanejvýš hoden... a veškeré dialektické psychologizování si oponent může strčit za klobouk.

Tak jistí lidé tvrdí, že ženou se člověk nerodí ale stává, neboť jde o sociální konstrukt... ale homosexuálem se člověk nestává ale rodí, to sociální konstrukt jakýmsi zázrakem není... Na jedné straně usilují o „očištění pedofilů a dalších stigmatizovaných“, na straně druhé participují na mediální štvanici proti Církvi v souvislosti s pedofilií kněží, kdy se některé kauzy na pravdě zakládají, jiné jsou vylhané, jak už to tak bývá (v naprosto každé instituci, kde se masově pracuje s dětmi... štvanici je však vystavena výhradně Církev...). Ano, patrně nejde o tytéž osoby – jeden a tentýž aktivista by ostatně oboje zaroveň těžko zvládal. Jde však o vzájemně se podporující skupiny... v duchu dialektiky, samozřejmě.

Zbývá podotknout, že z výše zmíněných jediný soudruh Filip určitě ví co činí. U ostatních lze spekulovat o tom, že svým kauzám skutečně věří – tedy že upřímně usilují o zlepšení světa a údělu lidí v něm (údělu zejména těch lidí, kteří jsou v jejich očích znevýhodněni). O čem pochyb není, že si soudruh Filip občas pomyslí něco o užitečných idiotech.

Autor je předsedou Konzervativní strany.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.