Obsah

Editorial

Vážení čtenáři,

využijme jedné z mála příležitostí a pochvalme presidenta Zemana. Jeho podpora státu Izrael je dlouhodobá, konsistentní a vpravdě chvályhodná. Úspěch, který je představován cenou Bojovník za pravdu udělovanou Americkým židovským fondem, je tedy více než zasloužený. I my jsme pro přesun velvyslanectví České republiky do Jeruzaléma.

Číst dál...

Volby na dohled

Nejen ty naše. Nejdříve jsou v Německu a většina z vás, laskavých čtenářů, si tento text čte již se znalostí výsledků – na rozdíl od naší neznalosti při psaní. My se přikláníme k tomu, že výsledek bude odpovídat aktuálním předpovědím (vítězství CDU/CSU, druzí Sociální demokraté...), ale zejména že je to do značné míry lhostejné. Tedy ne že by volby v zemi našeho významného souseda a spojence pro nás nebyly důležité, ale za současné situace... inu, odkazujeme se na to, co v této souvislosti např. uvedl v minulém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ Vladimír Palko v rámci nekrologu Helmuta Kohla „Helmut Kohl – triumf a tragédia“.

Číst dál...

Co nás politicky ohrožuje zevnitř

Většina českých občanů je materiálně zajištěna, nezaměstnanost klesla na tři procenta, obchody jsou přeplněny zbožím, zábava všeho druhu je snadno dostupná. Přesto existují důvody ke znepokojení nejen z mezinárodní situace, ale v mnohem větší míře z české situace vnitropolitické. Ve stěžejních společensko-politických oblastech nastala situace „pět minut po dvanácté“, přičemž zásadní dobrá změna po vzoru Maďarska a Polska je v nedohlednu. Následující úvahy vycházejí z prožívané zkušenosti, otevřených zdrojů a křesťansko-konzervativní politické optiky.

Číst dál...

Strategický význam „ovlivnění voleb ruskými hackery“

Politická příprava morálky lidí má v současné době, kdy uživtí zbraní hromadného ničení ve válce klade mimořádně vysoké a bezprecedentní nároky na politickou morálku populace, rozhodující význam.

Sovětská vojenská strategie [str. 458]

Loni na podzim uskutečnilo Rusko rozsáhlé cvičení civilní obrany simulující jadernou válku, jehož se zúčastnilo čtyřicet miliónů lidí. Výklad ruské televize zněl: „Schizofrenici z Ameriky si brousí jaderné zbraně na Moskvu.“

Číst dál...

Neměl by člověk raději vyhynout?

Vážně, má smysl se za svého života trápit, pak stejně zemřít; a jako celek, lidstvo, být hrozbou planetě Zemi? Nebylo by celkově lepší, kdyby lidský druh neexistoval?

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.