Obsah

Skuteční nepřátelé Západu jsou „počestní lidé“

Džihád je civilizační válka proti všemu, co je „káfir“ (nemuslimské), včetně svátků, jako jsou například Vánoce. Islámský stát vyhrožuje útokem proti káfirům (nevěřícím) a proti oslavám Vánoc. Podaří se jim to? Jistě, vynutili si stavbu betonových zátarasů proti úkladnému vraždění pomocí kamionů. Německo se dokonce pokouší snížit vážnost hrozby obalením betonových zátarasů vánočním dárkovým papírem.

Jaký z toho plyne mravní závěr? Podle obhájců islámu nemáme nic dělat – tím prý zabráníme džihádu. Když je tedy snášenlivost novou univerzální ctností – je možné, aby jí bylo příliš?

Ano, když jde o snášenlivost zla.

Zamyslíte-li se pozorně nad tím, čím tuto civilizační válku prohráváme, zjistíte, že v tom vždycky mají prsty počestní lidé. Právu šaría dopomáhají k vítězství právě dobří, slušní káfirové (nemuslimové).

Naše civilizace má dva nepřátele: tím vzdáleným je politický islám – a tím blízkým jsou lidé, kteří islám obhajují. Tito apologeti ženou toleranci do extrému a utrpení, jaké působí politický islám, popírají.

Bill Warner, PhD je vědec a autor několika knih a studijních příruček na téma politického islámu.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila Ivana Kultová.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.