Obsah

Demografie a konec Evropy, jak ji známe

Think tank Pew Research Centre s ústředím ve městě Washingtonu právě společně s Templetonovou nadací pracuje na projektu „Budoucnost světových náboženství“. Cílem této iniciativy je analyzovat proměnu v oblasti náboženství a její vliv na světová společenství. V důsledku rekordního přílivu přistěhovalců převážně z muslimských zemí do Evropy v posledních letech, nerozumného kroku Angely Merkelové, která s otevřenou náručí pozvala každého, kdo má možnost vydat se do Německa, a pokusu EU tvrdě zakročit proti východoevropským státům, které se vzpírají tyto uprchlíky a migranty ve velkém počtu přijmout, hrají v domácí evropské politické agendě významnou roli diskuse o imigrační politice, asimilaci a bezpečnosti. (Přesně řečeno – tyto diskuse hrají významnou úlohu v agendě některých národů; jiné dospěly k názoru, že je lepší využívat každé příležitosti k osočování z „rasismu“ a „islamofobie“ než poskytnout prostor nějaké diskusi.)

V této souvislosti vydal Pew Research Centre před pár týdny nejnovější zprávu „Nárůst muslimské populace v Evropě“. Publikace nastiňuje demografický obraz, jaký díky současným trendům čeká Evropu v příštích třech desetiletích. Široce je zde vylíčen pozvolný úpadek nemuslimského obyvatelstva v Evropě a nárůst populace muslimů. Jak rychle tato muslimská populace poroste, záleží na tom, pro jakou politiku z hlediska přistěhovalectví se Evropa rozhodne.

V současnosti (2016) je v Evropě asi 26 miliónů muslimů, tvoří tedy asi 4,9% obyvatel kontinentu. V roce 2010 to bylo pouze 19,5 miliónu (3,8%). Nynější muslimská populace však není rozmístěna rovnoměrně: ve Spojeném království tvoří 6,3% veškerého obyvatelstva, v Německu 6,1%, v Rakousku 6,9%, ve Švédsku 8,1% procenta a ve Francii 8,8%. Ve východní Evropě a na Pyrenejském poloostrově je jich ale mnohem méně. V Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, České republice, pobaltských státech, Finsku a Portugalsku je počet muslimů zanedbatelný. Na tento rozdíl mezi západní a východní Evropou ve zprávě narážíme neustále. (Zpráva upozorňuje, že přehledy nejsou u všech zemí přesné: publikace vychází z nejlepších dostupných údajů ze sčítání a přehledů v jednotlivých zemích a z odhadů, u nichž – jako například ve Francii – nejde o přímé poměřování muslimské identity.)

Jak bude vypadat Evropa v roce 2050? Zpráva nastiňuje tři scénáře, které se liší podle toho, jakou politiku bude Evropa uskutečňovat v letech 2016-2050. Mohou nastat dvě „krajní“ řešení: buď Evropa „zavře krám“ a už do roku 2050 nevpustí žádného přistěhovalce, nebo bude rekordní příliv imigrantů z let 2014-2016 pokračovat do roku 2050 neztenčenou měrou. Tyto krajnosti ve skutečnosti nejsou realistické, jsou však dobrými ukazateli nejnižších odhadů stavu, jakého by muslimská populace v roce 2050 mohla dosáhnout.

Při „nulové migraci“ by podle příslušného scénáře celkový počet obyvatel Evropy poklesl o 40 miliónů, tedy na 481 milión. (Což ukazuje, že Evropa si vzhledem ke stárnutí obyvatelstva a nízké porodnosti udržuje současnou výši populace jedině díky přistěhovalectví.) U muslimské populace se předpokládá nárůst asi o 10 miliónů, takže výsledný počet 35 miliónů bude činit 7,4% obyvatelstva celého světadílu. Takže dokonce i v případě nulové budoucí imigrace je u muslimského obyvatelstva v Evropě v příštích třech desetiletích třeba počítat s nárůstem o 40 procent a to proto, že průměrný věk muslimů v Evropě je o 13 let nižší a jejich porodnost o jedno dítě na ženu vyšší než u nemuslimů. V tomto scénáři nulové imigrace se bude rozdíl mezi Západem a Východem ještě zvětšovat: ve východní Evropě bude počet muslimů i nadále velice nízký, zatímco ve Francii bude činit skoro 13%, ve Švédsku a v Belgii více než 11% a v Německu, Rakousku, Nizozemsku a Spojeném království bude těsně pod 10%.

Podle „vysoce migračního“ scénáře nemuslimská populace v Evropě ještě poklesne asi o 30 miliónů. Muslimská populace však tento úbytek více než dorovná – vzroste totiž o 50 miliónů, což znamená, že celkový počet obyvatel Evropy v příštích třiceti letech mírně, o 4 procenta stoupne. Podle tohoto – připusťme, že nepravděpodobného – scénáře vzroste ve východoevropských zemích mírně podíl obyvatel identifikujících se jako muslimové. Tento mírný nárůst však bude zcela převálcován nárůstem muslimské populace na západě kontinentu. Ve Švédsku budou muslimové tvořit 30% obyvatel, zatímco v Německu, Rakousku, Francii, Belgii a Spojeném království se jejich podíl přiblíží 20% a v Itálii, Nizozemsku, Dánsku, Norsku a Finsku 15%.

A konečně podle pravděpodobnějšího středního scénáře se úroveň přistěhovalectví ustálí na modelech, které jsou v poslední době pravidlem (odhlédneme-li od vysokého počtu uprchlíků v letech 2014-2016). Podle tohoto scénáře počet evropských obyvatel do roku 2050 mírně – o 1% – poklesne. U nemuslimského obyvatelstva bude tento pokles činit 36 miliónů, kdežto muslimská populace celkově vzroste o 32 miliónů na 58 miliónů, neboli na 11,2% celkového obyvatelstva. A to ve Švédsku na 20% muslimů, ve Francii na téměř 17,4%, ve Spojeném království na 16,7% a v Belgii. Nizozemsku, Dánsku, Itálii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Norsku a Finsku bude muslimů více než 10%. Ve východní části kontinentu bude opět podíl obyvatel identifikujících se jako muslimové i nadále zanedbatelný. V Polsku budou muslimové tvořit 0,2%.

Máte tedy pár námětů k přemýšlení. Kdyby mělo zítra v Evropě dojít k zastavení migrace, muslimská populace, která už na kontinentě je, v následujících třiceti letech ještě vzroste o 40 procent. Podle kteréhokoli z uvedených scénářů počet nemuslimského obyvatelstva poklesne a to jak poměrně, tak absolutně. Nárůst muslimského obyvatelstva v západoevropských státech tyto společnosti změní a také poroste rozkol mezi Západem a Východem. Je toto rozštěpení EU neodvolatelné? Dožijeme se na Západě úspěchu islámských politických stran ve volbách? Jak vzroste hrozba teroru? A pokud vzroste – o kolik více budou muset na dozor nad ním evropské státy vydat? Pustí se národy do skutečné, náležité diskuse o kultuře, náboženství, hranicích a národním státě?

Marcus Roberts píše pro MercatorNet.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila Ivana Kultová.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.