Obsah

Díky Bohu za Hanniga!

Lidí, kterým leží na srdci, aby pan Zeman nebyl znovuzvolen hlavou našeho státu, je poměrně dost. Teprve se uvidí, zda je jich dost na to, aby se jejich přání splnilo. Jak to tak občas bývá, usilovná touha přináší kromě motivace k diskusím či dokonce k podpoře některého z protikandidátů také nejrůznější logické úlety – prostě se může stát, že se pod vlivem toho velkého chtění přestane přemýšlet. První (a nejhorší) důsledek tohoto jevu už máme za sebou – bylo jím zastínění voleb do Poslanecké sněmovny právě blížící se volbou presidenta a tedy podcenění prvně jmenovaných voleb nejvyšší důležitosti.

Tak jsem například z onoho proti-zemanovského tábora slyšel, že velké množství kandidátů tříští hlasy, že zvyšuje zmatek a to má nějak nahrávat právě panu Zemanovi. Jak? – ptám se... No, nijak. Střízlivý pohled na věc ukazuje, že při dvoukolové volbě je v kole prvním podstatná jediná věc: aby pan Zeman v tom prvním kole nevyhrál. Přiznejme si – nikdo jiný v 1. kole šanci nemá. Čili pro každého, kdo si nepřeje, aby byl Hrad nadále obýván současným presidentem, je důležité se 1. kola zúčastnit a volit kohokoli (kromě právě pana Zemana samozřejmě...). Odhodlaných voličů pana Zemana je nějaké množství – my jej sice neznáme, ale je v podstatě dané (resp. bude dané v okamžiku zahájení voleb). Jestliže budou jejich hlasy stačit na to, aby současný president zvítězil hned v prvním kole, pak je vše marno a je zcela lhostejné, jak budou rozloženy hlasy mezi zbylé kandidáty a kolik že jich vlastně bylo. Pokud naopak pan Zeman v prvním kole nezvítězí a bude se konat kolo druhé (v což i já doufám...), pak prostě někdo do toho druhého kola s panem Zemanem postoupí a v něm se rozhodne – a opět bude lhostejné, jak byly zbylé hlasy rozloženy a kolik kandidátů se klání účastnilo.

Zaznamenal jsem však ještě jednu chybnou úvahu, která je smutným dokladem toho, jak „zažraná“ je po letech propagandy obava z „propadnutí hlasu“. Všichni to znají: nevolte nikoho, kdo nemá šanci „projít“, protože váš hlas „propadne“. Kdo nemá šanci „projít“? No přeci ten, komu dávají předvolební průzkumy málo procent. Nějaký program? Prosím vás, kdo by to četl, koho to zajímá... Tohle je však dvoukolová volba! V ní nic takového neplatí. Tento neplatný argument jsem přitom zachytil v rámci diskuse, ve které byl použit „proti“ panu Hannigovi: může to být možná i dobrý kandidát, ale hlas pro něj patrně „propadne“. On tedy pan Hannig moc dobrý kandidát není – z osmičky vyzyvatelů je, domnívám se, panu Zemanovi nejblíže (ostatně se k tomu sám hrdě hlásí). A to je ale právě důvod, proč by zejména z něj měl mít radost každý, kdo si přeje, aby pan Zeman v roli presidenta ČR skončil. Kdyby totiž pan Hannig nekandidoval, je téměř jasné, že značnou část jeho voličů by pro sebe již v prvním kole získal právě pan Zeman – a tím by se zvýšilo riziko, že zvítězí již v tomto 1. kole. Kromě toho je prakticky jisté, že pan Hannig do 2. kola nepostoupí. Ten, kdo se musí obávat tříštění sil tedy není proti-zemanovský tábor, ale naopak tábor pro-zemanovský! Připomeňme si: jediný, kdo má reálnou šanci být zvolen hned v prvním kole je totiž právě a pouze pan Zeman.

A že většina voličů pana Hanniga bude pana Zemana volit v kole druhém? No, tomu se patrně nedá zcela zabránit, ale kolik jich nakonec svůj hlas panu Zemanovi odevzdá bude dost záležet na tom, kdo s panem Zemanem do toho 2. kola postoupí. Nicméně nepředbíhejme: abychom mohli spekulovat o průběhu, potažmo výsledku druhého kola, musí nejprve na to druhé kolo vůbec dojít. A kandidatura pana Hanniga rozhodně zvyšuje pravděpodobnost, že k němu skutečně dojde. Obecně potom: vyšší počet kandidátů zvyšuje volební účast – každý z nich má totiž nějaký větší či menší (někteří třeba jen maličký) „fanklub“, jehož pomyslní členové chtějí volit toho svého a jen a pouze toho svého kandidáta a nebýt jeho, tak se k volbám vůbec nedostaví. No a účast každého voliče v prvním kole, který bude volit někoho jiného, než pana Zemana, nás přibližuje onomu žádoucímu kolu druhému. A tak díky Bohu nejen za pana Hanniga, ale za každého, kdo v této presidentské volbě rozšířil řady kandidátů.

Závěr? Každý z nás, kteří si nepřejí mít pana Zemana dalších pět(?) let presidentem, může zcela bez obav volit v prvním kole právě toho kandidáta, kterého považuje za skutečně nejlepšího. Jistě do toho mohou vstupovat nějaké taktické úvahy, jako např. že nějakého kandidáta považuji sice za nejlepšího, ale uznávám, že jsou jeho šance ve 2. kole proti panu Zemanovi velmi malé, tak dám hlas kandidátovi sice nikoli optimálnímu leč přijatelnému, o němž se však domnívám, že má ty šance ve 2. kole vyšší... Rozhodně však nemusí mít nikdo strach z toho, že jeho hlas „propadne“.

Autor je předsedou Konzervativní strany.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.