Obsah

Editorial

Vážení čtenáři,

president Zeman byl opětovně zvolen, gratulujeme. Poraženému z druhého kola, panu Drahošovi, chybělo relativně velmi málo hlasů – možná že zrovna těch, o kterých psal Roman Joch, když připomenul nestoudný atak pana Drahoše vůči panu Fischerovi v otázce potratů (viz také článek Matyáše Zrna převzatý v tomto únorovém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ „Miloš Zeman uchopitelný a pochopitelný“). O tom však již bylo napsáno téměř vše. Přidejme tři drobné poznámky.

Číst dál...

V únorovém stínu

70. výročí „Vítězného Února“ nelze obejít. Komunistický puč je událostí, která ovlivnila osudy této země, osudy tohoto národa nebývalým způsobem. Může se zdát, že z pohledu historie, nebo dokonce sub specie aeternitatis, je nějakých 40 let kapkou v moři. Není tomu tak.

Číst dál...

Únor 1948

Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), 31. ledna 1984

George Orwell psal svůj futuristický román 1984 v roce 1948. Přehodil dvě poslední číslice onoho letopočtu a dal tím název knize, která se stala symbolem totalitní hrozby. Mezi událostmi v onom roce, které inspirovaly Orwella k napsání jeho světoznámé antiutopie, byl také komunistický puč v Československu. Je tedy spojitost mezi 1984 a 1948. Historie se falšovala nejenom v 1984, ale také i o roce 1948.

Číst dál...

Za římskokatolickou sociální nauku proti zhoubnému marxismu

Následující soubor textů publikujeme jako připomínku loňského 100. výročí bolševické revoluce v Rusku a letošního 70. výročí komunistického převratu v Československu. Jejich autor, žurnalista a politický filosof Simeon Ghlefand (1895–1965) byl jedním z největších znalců a kritiků marxismu a marxismu-leninismu v poválečném Československu a zároveň jedním z největších propagátorů římskokatolické sociální nauky. Po únoru 1948 byl krátce vězněn, ale po propuštění se mu podařilo uprchnout do svobodného světa, kde se zapojil do českého protikomunistického odboje a v první exilové etapě patřil k nejvýznamnějším politickým aktivistům. Vydával časopis Rozpravy (1950-1954, 1957) a byl zakladatelem a tajemníkem Křesťansko-demokratického hnutí (aktivního v padesátých letech) vytvořeného českými katolickými exulany, kteří se pro nesouhlas s poválečnou i exilovou politikou prosazovanou vedením rozešli s Československou stranou lidovou. Následující texty jsou ukázkou z připravované dvoudílné antologie české exilové politické pravicové a katolické publicistiky z let 1948–1968, kterou sestavil, úvodní studií a poznámkami opatřil PhDr. Jan Cholínský v rámci svého badatelského projektu v Ústavu pro studium totalitních režimů. Vydání obou dílů je plánováno na rok 2018 pod názvem „Pravá tvář. Exilová publicistika 1948–1968“. Redakce

Číst dál...

Trump není konzervativec – a buďme rádi

Prezident Trump je často kritizován hanobiteli z obou stran politického spektra za jeho sklon napadat naše národní instituce. Ať FBI, NFL či dokonce CNN, nešetří žádnou „nestrannou“ instituci. To zlobí mnohé, zvláště pak elitní konzervativce chovající značný respekt vůči těmto letitým institucím, které mají za pevný základ naší státnosti.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.