Obsah

Ano, jde nám o děti

Michal Kašpárek na Neviditelném psu z 27. února t. r. zveřejnil článek „Ne, kariéra nepočká“ (prvně článek vyšel v magazínu Finmag.cz). V článku se „obouvá“ do „odpůrců školek“, konkrétněji do signatářů petice „Dvouleté děti do školky nepatří“. Článek sám nám, kdo chceme hájit tradiční rodinu, velmi pomáhá v jedné věci: Pan Kašpárek pečlivě vypočítává, jak jsou na tom finančně rodiny s dětmi ve srovnání s rodinami bez dětí. Nemám důvod jeho výpočty zpochybňovat a jsem za jeho práci vděčný. Neustále tvrdím, že stát neoceňuje rození a výchovu dětí a Kašpárkovy výpočty se mi velmi hodí do krámu.

Číst dál...

Co když to takhle bylo v plánu?

Ústředním problémem ruské strategie je NATO. Rusko musí NATO zničit. Jenže jak?

Číst dál...

Směřují USA k druhé občanské válce?

Zatímco někteří naříkají nad politikou plnou konfliktů (v originále Punch and Judy – což je tradiční loutkohra s násilnými scénkami, pozn. red.), skutečnými problémy trhajícími na kusy tuto zemi nejsou ani tak nesmiřitelné ideologické rozdíly mezi Demokraty a Republikány, konzervativci a liberály, jako spíše příkop mezi těmi, kteří požadují prosazení federálního imigračního zákona a těmi, kteří jsou proti a dělají obstrukce.

Číst dál...

Dovětek k volbě prezidenta…

Aniž bych chtěl podrobněji analyzovat průběh a výsledek české prezidentské volby 2018 (není proč, primárním problémem české politiky není soutěž Zeman-Drahoš ani Zeman-„bruselisté“), přece jen dodávám několik doplňujících postřehů k mému komentáři „Prezidentská volba: Hořce s rozumem nebo hoře z rozumu?“ z lednových Konzervativních listů.

Číst dál...

Počátky konfliktu mezi československou vládou a bolševiky I.

(Druhá ukázka z připravované knihy Genese Československa… zde ukázka první.)

Sociální program ruské říjnové revoluce neměl přímý dopad na ty, kdo bojovali na domácí frontě za československou samostatnost. Zato však ostře polarizoval československý zahraniční odboj v Rusku. Během roku 1918 nenašli bolševici stoupence a agitátory v českých zemích a na Slovensku; v těchto zemích neexistovali profesionální revolucionáři, kteří by – jak hlásal Lenin – v násilné proletářské revoluci převzali moc. Protihabsburské hnutí v českých zemích bylo vedeno středostavovskými nacionalisty a ani nejbujnější fantazie ho nemůže vydávat za třídní boj dělnictva proti buržoazii. Ostatně i dělníci si osvojili ideu nacionalismu a samostatnosti, spolupracujíce s měšťanskými politickými skupinami a jejich vůdci. Ale v Rusku vedl mocenský nástup bolševiků k rozdělení československého hnutí.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.