Obsah

Pomoc sirotkům v Sýrii

Řád sv. Lazara se staral o malomocné na Blízkém východě celou řadu století. V době křižáckých válek byli tito nemocní převáděni pod jurisdikci tohoto starobylého řádu. Špitály byly z hygienických důvodů vždy za hradbami města a po směru převládajícího větru. Vzhledem k pomalému průběhu choroby byli nemocní pověřeni i bojovými úkoly, a tak se stal řád sv. Lazara řádem rytířským.

Vzhledem k svému neblahému onemocnění se vyznačovali mimořádnou odvahou a statečností. Po neúspěchu křižáckých válek se řád vrátil do Evropy. Dále se věnoval špitální činnosti, samozřejmě i v našich zemích. Pražský špitál pro malomocné je zmiňován již roku 1234, kdy se uvádí, že od neznámého času měl ve špitálním kostele sv. Lazara duchovní službu zderazský klášter Strážců božího hrobu. Dali jméno lazarům, lazaretům a v Praze po nich zbyla Lazarská ulice.

V této souvislosti je možno zmínit velkou výstavbu Strahovského kláštera v letech cca 1130 až 1140. Pak to byla stavba Juditina mostu dle řezenského vzoru asi kolem roku 1165. Původně tam byl po brodu jen dřevěný most. V té době se zlepšovalo i opevnění Malé Strany, které původně bylo jen kolem předhradí (údajně výšky 15 m a šířky 12 m). Pro dokreslení možno zmínit, že hradby kolem Starého města se realizovaly asi až roku 1230.

Náš řád má tradičně na Blízkém východě svého spirituálního protektora, kterým je již několik století jeruzalémský řecko-katolický patriarcha melchického vyznání. Má sídlo v Sýrii a Libanonu, ale vzhledem k současnému konfliktu se patriarchát zaměřil zejména na postižené v Sýrii. Měl rovněž velké potíže s nedostavěnou nemocnicí Al-Saher poblíž Damašku, kde el. proud byl nepravidelně, navíc jen několik hodin denně. To bylo katastrofální zejména pro chirurgii. Náš řád v českých zemích ve spolupráci s MZv dodal pro tuto nemocnici tři velké diesel-agregáty. Rovněž i z těchto důvodů je naše pomoc zaměřena nejen na nemocnici, ale samozřejmě i na sirotky. V současné době se boje poněkud zmírnily a uprchlíci se již vracejí. V současné době počet sirotků syrská vláda odhaduje na 800 000.

Špatně se tam však daří zejména místním křesťanům. Ještě hůře jsou na tom jejich sirotci a v našem zájmu je, aby tam křesťané zůstali. Nefunguje tam listovní ani bankovní spojení a řešení tak není vůbec jednoduché. Naším osobním poslem se nám postupně podařilo podpořit čtyři sirotčince (sv. Pavla, sv. Pathaleona, sv. Řehoře a sv. Tekly) a domov sv. Pavla pro nemohoucí seniory celkovou částkou 10 000 US dolarů. Počet námi podporovaných sirotků překročil již stovku a současně jsme zjišťovali jejich situaci a možnost další naší pomoci. Pro zařízení sv. Pavla se nám podařilo zajistit tzv. Malý lokální projekt (MLP) našeho MZv na dovybavení za 20 000 US dolarů, který byl dokončen v říjnu 2018. Měli jsme velký problém sehnat pro ostatní sirotčince pomoc pro vyplněním příslušného formuláře v angličtině. Pro letošní rok se nám to povedlo jen pro dva.

Klášter sv. Tekly v horském městečku Maalula je asi 60 km severovýchodně od Damašku, kde se mluví aramejštinou, která byla řečí našeho Pána. Fronta s islamisty se tam několikrát převalila a městečko je velmi poškozeno. Opravy tam sice probíhají, ale jen v rámci omezených možností. Sirotci jsou zatím ubytováni zcela nouzově. V říjnu a pak v prosinci převzal vedoucí kláštera naši finanční pomoc, za kterou jim pořídil zejména deky na zimu. Jeden MLP je plánován pro tamní sirotčinec a druhý pro nejnutnější opravy Institutu aramejštiny. Původně patřil damašské universitě. Ukázala se proto možnost využít pro opravy podobného modelu, jako při účasti našeho Národního muzea na obnově památek z Palmyry, tj. zapojit jiné ministerstvo. Není to však jednoduché a bohužel se nám to nepodařilo.

Na základě našich zkušeností by podstatně obtížnější bylo zajišťovat v Sýrii rozsáhlou výstavbu nebo rekonstrukci a pak následný provoz. Samozřejmě mají jiné normy, zvyklosti atd. Proto jsme se rozhodli rozšířit „adopci srdce“ i do Sýrie. („Adopce na dálku“ je chráněný název Charity, tj. podobně jako např. název firmy). Máme s tím letité zkušenosti a v prosinci jsme zkušebně zahájili „adopci srdce“ v Sýrii pro prvních 20 sirotků. Jedná se o tradiční roční příspěvek 4 200 Kč ročně (tj. cca 180 US dolarů) a v případě středoškoláka 5 500 Kč. Domluvili jsme předání jejich fotografií apod. pro jednotlivé podporovatele. Předpokládáme vzájemnou korespondenci jednou ročně tam a zpět. V případě úspěchu máme předběžný příslib spolupráce i z polské strany.

Společenství pomocníků řádu sv. Lazara, z.s., IČO 60444258. Pro tyto účely máme účet číslo: 0001617002/ 2700 a snažíme se, aby dárci dostali od nás potvrzení pro daňové úlevy.

Autor je předsedou Společenství pomocníků řádu sv. Lazara, z.s.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.