Obsah

Editorial

Milí čtenáři,

z textů, které v tomto čísle nabízíme, lze vypíchnout pátou část „Kapitol z dějin kulturní revoluce na Západě“ dr. Jana Cholínského – tentokrát jde o opravdu rozsáhlý díl. Téma tohoho čísla KONZERVATIVNÍCH LISTŮ však zůstává věrné domácím politickým událostem. Co však stojí za zmínku již tady je náš záměr zpracovat SWOT analýzu České republiky, tedy shromáždit různé pohledy na slabé a silné stránky naší země, na příležitosti, kterých by se mohla či měla chopit a hrozby, jimž má nebo musí čelit.

Hodnocení řady autorů, spolu s naší synthésou, představíme v nejbližším tištěném VÝBĚRU Z HROZNŮ. Ale už v tomto webovém čísle je k disposici jistá ochutnávka: text dr. Michala Janaty, zařazený do Tématu měsíce, „Tortura v Čechách aneb chození po čtyřech“. Autor se nedrží formy SWOT analýzy, ale vyšel z identického zadání. Jeho pohled na stav naší země není vůbec povzbudivý a to, co je v ní dobré, se podle něj děje zejména státním strukturám navzdory. Doufáme, že ve VÝBĚRU Z HROZNŮ budeme moci představit obrázek, který nebude až tak černý. Kdyby nic jiného, lze čerpat alespoň nějaký optimismus z vědomí, že pravá vlast je jinde a toto naše bydliště je pouze přechodné... A již nyní snad můžeme prozradit zatím nejvtipnější (a přitom jistě věcně správnou!) reakci na naše oslovení: jeden z autorů uvedl jako silnou stránku České republiky ženský tenis... A to prosím ještě neznal poslední výsledky právě probíhajícího grandslamu v Austrálii!

***

Blíží se volby do Evropského parlamentu. Nepochybně se jim v nadcházejících měsících budeme věnovat ve stále rostoucí míře. Na tomto místě vyjádřeme obavu, aby obětí výsledku těchto voleb nebyla Ukrajina. Ne snad proto, že by musely nutně zvítězit nějaké vyloženě prokremelské síly. Zcela postačí, když Západ odvrátí oči...

***

Splnění jednoho z předvolebních slibů presidenta Trumpa, tedy stažení amerických vojáků ze Sýrie, se začalo rýsovat. Záměr však záhy doznal korekcí, přinejmenším co se časového rozložení operace týká. Uvážlivost je jistě na místě. Tedy, pokud se na věc nedíváte optikou Institutu Václava Klause. Tu presentoval v rozhovoru pro Parlamentní listy „Západ by měl v sobě vidět méně výjimečnosti“ Ivo Strejček. Pomiňmě, že Západ tedy prý trpí přehnaným sebevědomím – my se spíše obáváme, že trpí nepřiměřeným sebeobviňováním. Pomiňme (asi povinné) kopnutí do antikomunistického senátora McCartyho, které ignoruje skutečnost (jeho činnost prý „nikdy nic neprokázala, pouze vyprovokovala nanávistnou kampaň“). Když pan Strejček uvádí, že „Asad je legitimním prezidentem Sýrie“, je to na zamyšlenou. Vrcholným výkonem je však tvrzení že „Rusové v jistém okamžiku sami do konfliktu vstoupili, aby podpořili svobodně a demokraticky zvoleného prezidenta.

Je jistě nesmírně obtížné poměřovat jednotlivé strany bojující v Sýrii (a přilehlém okolí...), mezi některými jsou rozdíly větší, mezi jinými spíše zanedbatelné. Taková debata, přes svoji obtížnost, nepostrádá racionální základ a možná je prezident Asad skutečně tím aktuálně nejméně špatným účastníkem zápasu... nebo alespoň není tím nejhorším. Jsme si vědomi skutečnosti, že např. pro bezpečnost křesťanů je dost možná tím nejlepším – z toho, co je v dohledné době v dnešní Sýrii prakticky možné – právě režim prezidenta Asada. Nechceme na jedné straně popírat jeho kladné stránky. Označit jej však na druhé straně za „svobodně a demokraticky zvoleného“ je přinejmenším zcestné. Odpovídá to ovšem stanovisku Moskvy... Nutnou podmínkou racionální debaty je adekvátní zacházení s fakty, uměřená optika – tedy taková, která není zdivočelá ani jedním směrem.

***

Papež František označil nejen užití, ale i samo vlastnictví jaderných zbraní za nemorální. V této věci se mýlí. Nebýt jaderného arzenálu v rukou Západu, zejména tedy USA, byla by západní Evropa (možná tedy s čestnou výjimkou Spojeného království) do několika let po skončení 2. světové války přinejmenším finlandizována, dost možná přímo okupována sovětskou armádou. Vzdát se jaderných zbraní a tím bezpochyby vyloučit jejich použití by pro Západ bylo podobné, jako propustit předem, bez boje, armádu mrtvých z Černoboru...

***

Ivan Mašek, RIP

***

Pokud se v těchto mrazivých dnech ve chvílích volna věnujete zimním sportům, přejeme, aby se to obešlo bez úrazů. A žákům a studentům, které máte kolem sebe, co nejlepší pololetní vysvědčení!

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.