Obsah

Editorial

Milí čtenáři,

z textů, které v tomto čísle nabízíme, lze vypíchnout pátou část „Kapitol z dějin kulturní revoluce na Západě“ dr. Jana Cholínského – tentokrát jde o opravdu rozsáhlý díl. Téma tohoho čísla KONZERVATIVNÍCH LISTŮ však zůstává věrné domácím politickým událostem. Co však stojí za zmínku již tady je náš záměr zpracovat SWOT analýzu České republiky, tedy shromáždit různé pohledy na slabé a silné stránky naší země, na příležitosti, kterých by se mohla či měla chopit a hrozby, jimž má nebo musí čelit.

Číst dál...

Domácí paradoxy

SPD, tedy strana Tomia Okamury, se bije jako lev za křesťanské základy naší společnosti. Nebo to alespoň hlasitě troubí do světa. Pak ale využije první příležitosti, jak působení (nejen, ale zejména) křesťanských církví na společnost oslabit. Samozřejmě že si nemyslíme, že onen vliv stojí a padá s penězi, ale pan Okamura si to patrně myslí a neváhá poškodit církve, které by, soudě podle některých řečí představitelů SPD, měly být jeho spojencem. Jeho strana je nejméně logickou součástí proticírkevní koalice.

Číst dál...

Tortura v Čechách aneb chození po čtyřech

Kdybych měl charakterizovat současnou Českou republiku, tak bych ji popsal jako zemi, v níž ti, kteří mají úctu před zákony, jsou těmito zákony paradoxně chráněni daleko hůře, než ti, kteří zákony pohrdají. Je to země, kde chodí čím dál větší počet obyvatel po čtyřech ve smyslu filozofické bajky Wilfrida Sellarse, v níž Bůh praví Adamovi: „Přestaneš-li brát v potaz pravidla, budeš chodit po čtyřech.“

Číst dál...

Hrozba komunismu: tehdy a nyní

Jedním z nejslavnějších nepřátel sovětského komunismu je Vladimir Bukovskij. Sovětské úřady ho týraly. Mnoho let strávil v sovětských věznicích. Dokonce ho prohlásili za „choromyslného“ a poslali do psychiatrického vězení. Vypudili jej do vyhnanství na Západ, lidé se mu za jeho odvahu odměnili neupřímnými sliby; jen málo jich však věnovalo pozornost jeho varováním ohledně Gorbačovovy perestrojky.

Číst dál...

Kapitoly z dějin kulturní revoluce na Západě V.

Předchozí části (první, druhá, třetí, čtvrtá)

Hippies hledají novou zem

Pojďte otcové a mámy, už je čas jít,

nekritizujte, co nechcete pochopit.

Nad svými syny a dcerami už nemáte moc,

na vaši starou cestu už dávno padla noc.

Bob Dylan: Časy se mění

Mara – marihuana, mara – marihuana,

mara – marihuana, mara – marihuana.

Já rád marihuanu, ty rád marihuanu,

my taky rádi marihuanu.

David Peel: Já rád marihuanu1

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.