Obsah

Editorial

Milí čtenáři,

v tomto březnovém webovém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ uzavíráme postupnou publikaci textů, které vznikly coby součást SWOT analýzy České republiky. Naleznete zde vše, co bylo k disposici v tištěném VÝBĚRU Z HROZNŮ a navíc souhrn těch příspěvků, které sice byly do podkladů analýzy zahrnuty, ale nebyly publikovány samostatně.

Zbývá možná poslední postřeh: v sebraných příspěvcích zaznívalo více kritiky než chval. Srovnáme-li přitom naši současnou situaci s tou, která panovala v 90. letech (20. století), nemůžeme než objektivně konstatovat, že jsme na tom mnohem lépe – tehdy však znělo méně kritiky a více chval. Čím to? „Na vině“ je, domníváme se, trend. Ten byl v první polistopadové dekádě jednoznačně kladný, věci šly od horšího k lepšímu, a vnímali to všichni: nabytá svoboda se rozvíjela, směřovali jsme domů, na Západ, zejména do NATO (přijetí do Severoatlantické aliance, jehož 20. výročí jsme 12. března oslavili, je největším zahraničněpolitickým úspěchem České republiky za celou dobu jejího trvání). Dnes, přestože právo je v mnoha ohledech vymahatelnější než před 20 roky, je trend opačný: svoboda je pod těžkým tlakem, jak ze strany autokratů a totalitářů „tradičního střihu“, tak ze strany nové levice, které je mezi svobodami momentálně největším trnem v oku svoboda slova. Skutečných obhájců svobody je naopak jako šafránu a tak je svoboda na ústupu. To se samozřejmě negativně projevuje na celé společnosti – pociťují to tedy ve svých životech i ti, kteří by svobodu na první místo svých politických hodnot nepostavili. A proto mnohdy nevědí, co se děje a „svět kolem“ jim nedává dobrý smysl. Naším úkolem je snažit se, aby si toho podstatného aspektu – tedy úbytku svobody a souvislosti tohoto úbytku s vývojem společenství – všimli. Adekvátně zareagovat může jen ten, kdo podnět zaznamená.

***

Na Slovensku proběhlo první kolo presidentských voleb. Do druhého kola postoupila z prvního místa paní Zuzna Čaputová a z místa druhého pan Maroš Šefčovič. Na pátém místě, tedy v poli poražených, skončil pan František Mikloško – kandidát, který byl našim konzervativním srdcím nejbližší. Prof. Tomáš Halík se na jeho adresu vyjádřil, že je to sice vzácný přítel a skvělý člověk, ale – ve zjevné narážce na jeho věk – „jeho čas pro aktivní politiku už minul“. Panu Mikloškovi je letos 72. Panu Karlu Schwarzenbergovi bylo v roce 2013 let 76. Řekl by tehdy prof. Halík, že „jeho čas už minul“?

***

Václav Klaus ml. byl vyloučen z ODS. Názory tohoto poslance na školství nám jsou blízké. Názory tohoto poslance na otázky zahraniční a bezpečnostní politiky jsou nám vzdálenější. Zbytek je přibližně někde mezi tím. Každá politická strana, je-li stranou demokratickou, je vnitřně rozmanitá a pěstuje diskusi. Žádná politická strana však nemůže dlouhodobě unést člena (či křídlo), jehož názory se od pomyslného stranického „průměru“ odchylují v podstatných ohledech velmi významně. Mezi požadavkem vnitřní diskuse (bez které nemůže vzniknout dobrý program) a vnější jednoty (bez které v podstatě nelze oslovovat voliče) je vždy napětí. Na diskusi nelze resignovat, důsledkem by byla sekta místo strany. Absolutisace diskuse by zase vedla k filosofickému klubu neschopnému jakékoli akce. Více či méně dobrovolný odchod takto excentrických „disidentů“ či „kverulantů“ (záleží z kterého úhlu situaci nazíráme) je vždy lepším řešením, než vylučování. Žádný obecný mustr na tyto situace však neexistuje a z vnějšku se dá jen obtížně rozeznat, zda a nakolik bylo možné věc řešit méně „násilně“. Tak či tak, o úspěchu tohoto konkrétního kroku rozhodnou voliči. Co lze asi říct s jistotou, že přispěl k čitelnosti strany. Naším odhadem pak je, že definitivní odstřižení se „od Klausů“ ODS prospěje.

***

Před několika týdny spatřilo světlo světa nové konzervativní médium: Konzervativní noviny. Koncepce se od KONZERVATIVNÍCH LISTŮ poněkud liší, ale zaměření je shodné. V tomto čísle nabízíme několik textů převzatých z Konzervativních novin a tak tomu bude i v budoucnu. Vydáváme se na cestu spolupráce. Kam nás zavede, to ukáží nadcházející měsíce. Myslete na nás, ať je to co nejblíže optimu – nejlépe přímo při četbě KONZERVATIVNÍCH LISTŮ.

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.